Sesazení Klause

pátek 9. říjen 2009 16:49

Klausova z nebe spadlá podmínka k jeho podpisu LS je pro Zelené důvod, proč chtějí na říjnovém zasedání parlamentu vyvolat hlasování o jeho sesazení. Za splnění jedné ze dvou podmínek, nutných k tomuto bezprecedentnímu kroku, by k tomu - dle Ústavy ČR - stačila prostá většina hlasů. Šance jí dosáhnout je celkem vysoká. Svými postoji a činy si udělal nepřátele i mezi těmi, kteří jeho znovuzvolení do funkce (horkotěžko) prosadili.

Pan prezident chytře pootevřel starou známou skříň se strašidlem sudetských Němců, kterého se česká společnost bojí především "díky" komunistické propagandě. Svůj krok odůvodňuje zájmy ČR - nic jiného mu ostatně nezbývá. Jak je možné, že tak pracovitý a v mnoha ohledech nevýslovně činorodý člověk, si za celou dobu, kdy diskuze kolem LS probíhá, nenašel ani minutku času na to, aby tak zásadní požadavek zformuloval včas - tedy nikoli v době, kdy - vypůjčeno z jeho slovníku - podobné kroky skutečně "nejsou na pořadu dne" ?

Kdyby tak učinil, byl bych nejspíš mezi těmi, kteří by jej v jeho snaze podporovali; tehdy by totiž V. Klaus oprávněně mohl šermovat termínem "český národní zájem". Bylo by uvěřitelné, že jsou jeho pohnutky vedeny snahou zemi prospět. Jenomže vše je podstatně jinak.

Vyčkával na Iry (ještě den před neochvějným irským "ANO" věřil, že padne irské "NE"), vyčkával na senátorskou stížnost a rád by vyčkával na britské volby a na následné britské referendum - rovněž nejspíš "v zájmu ČR". A když se nedočkal toho, v co doufal, položil svému podpisu do cesty zcela novou podmínku. Bez konzultace s vládou, bez projednání parlamentem, bez senátorského požehnání. On - prezident - a nikdo jiný. Je to jen a jen JEHO podmínka.

Dnes snad už nikdo rozumný nemůže, po všech těch zahraničních reakcích na jeho kroky, pochybovat o tom, že V. Klaus dělá Čechům špatné jméno. Přemnožená podezření o jeho napojení na Kreml, o jeho vydíratelnosti, o psychické způsobilosti vést zemi, o napojení na podezřelé nadnárodní společnosti (LUKOIL), o minulosti i současnosti jeho života (vždyť my o něm prakticky vůbec nic nevíme !!!) atd. zatím nikdo nikdy věrohodně nevyvrátil. Možná jsou to drby, možná ne. Jisté je jedno:

Prezident ČR nemá mandát k tomu, aby si kladl jakékoli podmínky a požadavky, aby chtěl připojit ke smlouvě, která byla už ve všech zemích EU schválena, a kterou v její podobě odsouhlasily i parlament a senát ČR, nějaký dodatek, který zjevně nemá sloužit zájmům ČR, ale jen a jen zájmu jeho vlastnímu: jde totiž poměrně okatě jen o to, aby svůj "vynucený" podpis sám před sebou mohl nějak ospravedlnit. Pokud EU na jeho nápad kývne, bude moci říct: podepsal jsem sice LS, kterou shledávám pro naši zem tragickou, avšak dosáhl jsem dílčích změn. Ó budiž mi za to chvála!

Před dvaceti lety jsme z plna hrdla křičeli, jak chceme do Evropy. Stojíce na jejím prahu se, prostřednictvím svého prezidenta, trapně ohlížíme po starém dobrém ruském bratru, vystrašení z pravidel EU, jež nám hrozí vyklizením vlastního Augiášova chléva. Obyčejný občan ČR, přes všechny nedokonalosti LS, na ní jen a jen vydělá: Evropa jednoduše nesnese šlendryján a póvl, na jaký jsme zvyklí od našich politiků či firem. Proto se tolik panikaří a křičí: Uvropská unie totiž mnoha chytrolínům, zvyklím obcházet nebo přímo porušovat zákony, šlape prostřednictvím LS na kuří oka.

Věřím, že lidé už špínu naší politiky měli možnost dostatečně prohlédnout, stejně jako poslední dobou přehodnocují svůj vztah k prezidentovi. Jeho kroky už se totiž skutečně téměř nedají nijak ospravedlnit a vysvětlit, tím méně pak zájmem lidu ČR.

Nevěřím svému prezidentovi ani slovo a zdá se mi, že takových lidí přibývá takřka geometrickou řadou. Je to smutné, ale je to tak. A žádné domnělé osobní antipatie v tom nehrají roli.

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora