Tragédie Loun a Písečného vrchu

pondělí 16. listopad 2009 18:11

Barokní spitál býval obklopen neméne hodnotnými stavbami... dnes je obklopen paneláky a silnicí.

  Komunisté se na tváři naší země podepsali nejničivějším možným způsobem, a to často ve jménu Ničeho, resp. ve jménu nebetyčné hlouposti, ignoranství a nekulturnosti. Mnohé z památek evropského významu se z jejich „péče“ dosud nevzpamatovalo. Nejsmutnější jsou případy naprostého zničení měst, vesnic a krajiny, ke kterému přitom nemuselo vůbec dojít. Za všechny ty tragické a nevratné případy uvedu dva méně známé, svým rozsahem a mírou devastace však bezprecedentní.

 

Královské město Louny bylo ještě v roce 1970 evropským unikátem mezi historickými městy, přičemž u nás se mu nemohlo rovnat žádné – svým způsobem ani Praha či Český Krumlov. Nejen pro své zachovalé historické jádro, obehnané ojediněle dochovanými hradbami, v rámci kterých přežily i gotické a renesanční městské brány, ale především díky dvěma svým historickým předměstím, Pražskému a Žateckému.


Historická předměstí středověkých měst jsou fenoménem, který ve střední Evropě zanikl téměř beze zbytku. Předměstí bývala prvním místem, kde se začínalo bourat, aby staré ustoupilo novému. V případě Loun však šlo o něco jiného. Tamní předměstí se dochovala ve své historické podobě až do druhé poloviny 20.století, kdy už bylo dávno jasné, že máme co do činění s památkovým skvostem prvořadého významu. Gotické paláce, renesanční domy, barokní klášter a špitál dodržovaly charakter historického předměstí a byly tak ještě hodnotnější, než samo jádro města.


Do dnešních dnů zůstaly z předměstí stát jen tři stavby: kostel, městský dům a zmíněný barokní špitál. Na místě někdejšího památkového klenotu se dnes rozlévá asfalt křižovatky obchvatu města a panelové sídliště. Jinými slovy – bezmála tisíciletá tradice města musela ustoupit socialistické výstavbě, i když sídliště i křižovatku bylo možné posunout do míst, kde tenkrát byl jen úhor a divoká zahrádkářská kolonie. Neexistuje jiné vysvětlení, než že komunisté si jednoduše nemohli pomoci a ničili za každou cenu a bez důvodu.


Historická silueta Loun byla dobře patrná z nedalekého Písečného vrchu, jednoho z nevýrazných kopců jižní části Českého středohoří. Svým charakterem a historií patřilo toto návrší k nejvýznamějším přírodním i kulturním památkám Evropy. Geolog by jej popsal jako silně erodovaný vrch, tvořený druhohorními křídovými sedimenty, jimiž prorazil třetihorní sopečný kužel, budovaný čedičem. Do vytvořeného, silně explozivního, kráteru postupně napadaly úlomky vyvržených hornin z podloží a zaplnila jej voda (v usazeninách kráterového jezera dnes čteme jako v knize). Čtvrtohorní erozí pak byly z těchto nánosů vypreparovány neobvyklé formy křemence.


Laskavému čtenáři však předkládám popis místa pohledem laického návštěvníka:

2406279776_6c02f2451e.jpg

- i dnes jsou svahy Písečného vrchu krásné, plné různých květů, nabízející pozoruhodné výhledy

Z velké části holý vrch býval odnepaměti pastvinou, v důsledku čehož se těšil nebývalému bohatství květeny... Stoupáte do mírného návrší, pestrobarevné květy se těší pozornosti velkého množství motýlů. Postupně se před Vámi odhaluje nejen panorama Českého středohoří a Krušných hor, ale i ploché temeno Písečného vrchu, rovněž celé odlesněné, jen sem tam hlouček dvou, tří šípáků. A Vy tam stojíte s ústy dokořán, protože už jen ty výhledy, už jen ty kytky, barvy, vůně... ale především pro to, že na vrcholové plošině vidíte, co jste ještě neviděli. Rozptýlené obří křemencové balvany, staletími osvobozované z nánosů prehistorického jezerního bahna, vytvářející dokonce převisy! Až nepřirozenou bělostí zářící křemence vytvářejí pitoreskní tvary a shluky. Jeden, asi sedmimetrový, vypadá jako část zkamenělé vlny: vyrůstá přímo ze země, ve výšce pěti metrů se zohýbá, jako by byl vymodelovaný, a vytváří stříšku... pod touto „stříškou“ našli archeologové důkazy paleolitického a neolitického osídlení.

Z archeologického hlediska se jedná o lokalitu světového významu, která nejlépe dokumentuje pravěkou „těžbu“ křžemence k přímé výrobě štípaných kamenných nástrojů. Ale vraťme se ještě na vršek Písečného vrchu. Procházíte se mezi jednotlivými bílými útesy, skalkami, balvany, které jakoby vyrůstaly ze země bez zjevné příčiny a říkáte si něco jako „herdek filek, podobný místo už nikde jinde není!“ a máte pravdu. Není.

2406474544_be0c008f6d.jpg

-pohled z Písečného vrchu na Ranou. Všude kolem kvete kavylová step.

Výsostně čistý křemenec a s ním související slída byly, téměř beze zbytku, vytěženy. Za účelem vysokých pecí na Kladně aj.... nejdřív „sebrali“ volně se povalující balvany, pak vyrubali všechny skalky, včetně popisovaného převisu, aby nakonec zatnuli drápky do samotného kopce, což jim – asi ze setrvačnosti – vydrželo až do roku 1993 (!), přičemž přírodní rezervaci ráčili vyhlásit teprve roku 1996 – z toho lze odtušit, jak asi významná lokalita to je, když i přes totální devastaci původního charakteru kopce to, co zůstalo, zaslouží ochranu.


Každý z nás na každý svůj prst napočítá minimálně 10 podobně otřesných příkladů zločinného působení komunistů na naši krajinu, ať už si to přizná či nepřizná. V obou popsaných případech skutečně podstatu zločinu vidím, i když zločinu „bez trestu“.


Krajina je výrazem naší duše. Duše krajinu potřebuje k regeneraci. Tato zpětná vazba, postřehnutelná v mnoha variantách, nás činí zodpovědnými za stav krajiny stejně, jako jsme odpovědní za stav svojí duše. Proto je smutné, když i dnes hrozí zkáza místům, která možná momentálně nebudou chybět nám (zvlášť, když rychle vyděláme), ale určitě budou chybět našim potomkům. A budou chybět už navždy. Bez náhrady.

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora