Plasy - po stopách krásy

pondělí 15. listopad 2010 13:01

Cisterciácký klášter v Plasech a jeho okolí představuje jednu z největších krajinářských výzev barokní krajiny u nás.

Patří sice k našim největším a nejvýznamnějším klášterním komplexům, přesto tak trochu stojí stranou zájmu. Pro jeho rozlehlost se ani mnohaletá probíhající rekonstrukce na jeho vzhledu nepodepsala tolik, jak by si zasloužil.

     Nejuhrančivější na celém Plasku je torzo někdejší komponované krajiny, kterou ale, narozdíl od jiných, nepředstavují letohrádky či altány, ale několik významných hospodářských dvorů, kaplí a Mariánská Týnice. Vzájemně byly propojeny barokními cestami, tedy alejemi, zdobenými na svých křižovatkách kamennými kříži, barokními sousošími, rondely či důmyslnými krajinnými průhledy.

18.jpg

Plaský klášter stojí na tisících dubových pilotech, v původní mokřině. Stavitelé spodní vodu včlenili důmyslně do suterénu kláštera, kde je dodnes stále přítomna - na jednu stranu vlhkostí památka trpí, na druhou by bez ní spadla jako domeček z karet...

03.jpg

Kostelík v klášterním areálu je kouzelný, i když značně poškozený. Nutně vyžaduje opravu, ale obávám se, že ta mu paradoxně kus jeho půvabu odebere... Kdyby tak šlo opravit a neukrást přitom ducha, patinu...

14.jpg

V ještě horším stavu je barokní sýpka s velkými hodinami, která ukrývá i někdejší královské komnaty.

248554_detail.jpg

Jednou z největších architektonických pozoruhodností kláštera v Plasech je toto Santiniho točité schodiště... Kdo už jiný uměl "stavět ze světla a stínu"?

3.jpg

Nejvýznamnější poutní místo Plaska - Mariánská Týnice. Před pár lety to byly jen obvodové zdi bez střech i kopule.

KICX0938.jpg

V okolních lesích čas od času narazíte na skupinku staletých lip. Jsou poslední připomínkou dávno zaniklých cest, které v otevřené zemědělské krajině lemovaly aleje. Toto bývala hlavní cesta mezi Týnicí a Plasy.

35.jpg

...a přece ještě něco zbylo....

29.jpg

Nevím o jiném místě, kde by babka na zahrádce svého domu měla Santiniho kapli... která tu dřív stála o samotě. A může do ní jen ten, koho si pustí přes práh :)

31.jpg

...a nevím ani o žádném dalším "Santinim", který by přímo sousedil s králikárnou. Úžasný kontrast.

27.jpg

Páteří Plaska jsou však již zmíněné velké hospodářské dvory, citlivě zasazené do krajiny, vzájemně spolu "komunikující" prostřednictvím průhledů.

24.jpg

Dvůr Kalec po rekonstrukci

KICX0904.jpg

Jeden z nejpěknějších a architektonicky nejhodnotnějších hosp.dvorů u nás, Hubenov. Jako jeden z mála nepřetržitě slouží svému účelu. Žádný turista u něj snad nikdy nezastaví... ani místní nemají ponětí, že je to rovněž dílo geniálního Santiniho.

22.jpg

Dvůr Hubenov, pojatý jako venkovský zámek

 

Procházet se Plaskem na plzeňsku, to není jako chodit kolem Křivoklátu či Karlštejna. Hodnota zdejší krajiny není tolik očividná, není předmětem jakékoli propagace, stojí zkrátka stranou zájmu. A i to přispívá k tomu, že si stále uchovává silný duchovní náboj. Umožňuje něco, co už je dnes celkem vzácné, neboť krajina je stále více dělena do menších a menších celků, které tím přicházejí o dávnou schopnost komunikace s okolím. Umožňuje volně chodit prostou krajinou, ve které absenci přírodních dominant nahrazují kulturní památky. Je to krajina, ve které je stále přítomen řád, ale i tajemství a kouzlo.

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora