Kde zavání borový háj...?

úterý 31. květen 2011 10:14

Je to pro mě jeden z nejhezčích zážitků z naší krajiny; nikdy před tím jsem nebyl v květnatém boru, vždy jen klasické borovicové lesy, od reliktních po druhotné. Dokonce jsem neměl vůbec zdání, že něco takového je u nás vůbec ještě možné! Nadto přímo v kraji, kudy si to často štrádoval K.H. Mácha...

Uprostřed úrodných polí, v krajině zastrčené mezi kokořínské doly a kužele Českého středohoří, zůstal na zdařbůh jakýmsi zázrakem zachován, ve své podobě poslední, květnatý bor. Jako by o něm ani nikdo nevěděl, jakoby se na první pohled ničím nelišil od jiných borových hájků, jichž je tady bezpočet. A přitom jde možná o druhově nejbohatší lokalitu široko daleko. V každém případě platí, že na malé ploše nenápadného lesíka je soustředěno neobyčejné bohatství, jež mimo jiné reprezentuje dvanáct druhů orchidejí.

P5240060.jpg

Druhově přirozený porost borovice lesní umožňuje zachování mnoha vzácných druhů v podrostu. V dnešních borech jsme zvyklí jen na spadané jehličí, borůvčí, občas s brusinkou; Mácha a naši pradědové mívali o borech trochu jinou představu...

P5240054a.jpg

Na první pohled upoutá přehnané množství  bradáčku vejčitého, jehož nenápadné drobné kvítky nezapřou svůj orchidejový původ.

P5240038.jpg

P5240061.jpg

Pestrost podrostu způsobuje botanikům zástavu srdce. Každý letmý pohled prozrazuje všudypřítomnost nejen orchidejí, ale spousty dalších vzácných druhů

P5240064.jpg

Jedním z nich je koulenka prodloužená, známá z našich stepí a výslunných strání

P5240101a.jpg

 

P5240068a.jpg

Nebo smyslně vypadající orchidej okrotice bílá, jejíž květy se nikdy zcela neotevřou. Nejběžnější z našich tří druhů okrotic, bílá, místy vytváří celé roje, ale můžeme nalézt i mnohem vzácnější okrotici červenou (ta teprve v příštích dnech začne vykvétat). Nejvzácnější, v Čechách téměř vymizelá, je okrotice dlouholistá. Shodou okolností jsem její novou lokalitu před pár dny objevil ve Džbánu, spolu s odkvétajícími střevičníky, což je nález, který se vícekrát za život nemusí opakovat.

P5240069.jpg

Na pozadí modrých šalvějí se chystá vykvést vemeník, další z řady vstavačovitých, jehož bílé květy patří k nejpůvabnějším z naší přírody.

P5240072.jpg

P5240079.jpg

P5240081.jpg

Nejhojnější je vemeník dvoulistý; v háji však natrefíme i na vemeník zelenavý.

P5240082.jpg

Nejvzácnější orchidejí je zde tořič hmyzonosný. Počet míst, na kterých u nás roste, by se dal spočítat na prstech rukou s několika amputovanými články...

P5240084.jpg

...a pak si řekněte: rostlina... když ten duch z ní přímo čiší

P5240088a.jpg

P5240098.jpg

V "Máchově" háji je tořičů fůra, ostatně jako všeho. Neuvěřitelné bohatství.

P5240099.jpg

 Každý laik na první pohled dokáže rozpoznat rozdíl mezi bory, které u nás "pěstují" naši lesníci a bory, které pro nás "pěstuje" příroda. Bohužel je druhý z jmenovaných "pěstitelů" téměř beze zbytku upozaděn, takže takovýto pohled pod koruny borovic se nabízí skutečně už jen na jednom, dvou místech v republice.

P5240107.jpg

Vypadalo to, jako by i pařez vykvetl, jako v Mrazíkovi... přitom se o něj sasanky jen úlevně opřely.

P5240111.jpg

Orchideje zde pokvetou ještě dva měsíce, mezi nimi kruštíci.

P5240114.jpg

P5240123a.jpg

Ale po celé jaro a léto se budou mezi kmeny borovic objevovat nové a nové květy, mj. silně ohrožený kociánek dvoudomý.

P5240128.jpg

Pravděpodobně druhově nejbohatší bor v Čechách patří k mnoha podobně cenným zákoutím naší krajiny, které přežily do dnešních časů. Ryzí romantická poezie ve své nevyslovené podobě...

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora