Ve stínu Vesuvu

středa 19. říjen 2011 16:49

Neapol mám ze všech míst v Itálii, které znám, rád nejméně... Je to především hlavní město špíny, než čehokoli jiného. Našinec ze střední Evropy tam dokonce může zažít zdrobnělou nápodobu kulturního šoku, za kterým by jinak musel vážit cestu až někam do Asie či Afriky...

     Neapol, která dnes celý Vesuv prakticky obklopuje, není naštěstí jediným možným cílem výletů v oblasti neapolského zálivu. Nedaleko od pobřeží jsou známé ostrůvky, vyhlašené svými luxusními letovisky... Návštěva samotného Vesuvu také stojí za to, ovšem pouze mimo hlavní turistickou sezónu... kromě něj je v okolí spousta dalších vulkánů, z nichž některé nabízejí skutečnou sopečnou podívanou - kouří, bublají, syčí. Narozdíl od Vesuvu, který se zdá být neměnným a bezpečným. Opak je pravdou.

IMG_0100a.jpg

Z neapolského přístavu se otevírá pohled na Vesuv přes ráhnoví  jachet z celého světa...

IMG_0108.jpg

Jeden ze dvou neapolských hradů se tyčí na kopci nad městem...

IMG_0088.jpg

...zatímco druhý trůní přímo na břehu moře

IMG_0097.jpg

Večerní světlo dokáže i v Neapoli vykouzlit líbivé pohledy... člověk ale musí dlouho hledat místo, odkud by pořídil záběr, na kterém nebudou haldy odpadků, hemžící se krysami a šváby. Staré známé "vidět Neapol a umřít" nabývá v tomto kontextu nepříjemně ironický nádech...

IMG_0138.jpg

... pohoršení nad neskutečným nepořádkem nezabrání ani architektonické skvosty, jako např. Galerie Umberto... haldy neodvážených odpadků jsou před školami, kostely i městskými úřady... a zdá se, že to obyvatele nikterak neobtěžuje...

IMG_0126.jpg

Pohledu na tu špínu laskavé čtenáře ušetřím... jedna fotka z ulic za všechny: i takto se dají vydělávat peníze... žebráckou práci za bezdomovce odvedou němé tváře, nad nimiž turistům ustrne srdce častěji, než nad lidmi...

IMG_0100a2.jpg

Hlavním lákadlem oblasti jsou samozřejmě Pompeje nebo Herculaneum, dvě ze tří objevených měst, jež zasypal sopečný popel po mohutné explozi v roce 79 n.l.

IMG_0175.jpg

Když jsem byl v Pompejích poprvé, myslel jsem si, že víckrát už je neuvidím - nechtěl jsem. Jedna návštěva podle mě tak akorát stačí na celý život. Je to nesmírně pozoruhodné, fascinující, ale neměl jsem potřebu si tento zážitek zopakovat. Přesto jsem se tam nedávno podíval znovu, a znovu jsem prohlásil, že víckrát už ne... V září sice Pompeje už nebyly přeplněné davy, ale slunce žhnulo stejně, jako v létě a z některých zákoutí či vystavených exponátů mi nebylo dobře na duši stejně, jako poprvé...

IMG_0247.jpg

Pompeje byly objeveny už v 17.stol., od té doby zde nepřetržitě probíhají archeologické práce... když už byla většina nánosů odstraněna, napadlo jednoho z archeologů nalít do zvláštních dutin uvnitř zkamenělého prachu sádru, aby tak zjistil, co je dříve vyplňovalo. Nález to byl šokující: světlo světa spatřily 3D "stíny" dva tisíce let starých obětí sopečného běsnění...

IMG_0272.jpg

Nejsou to ostatky, těla se dávno beze zbytku rozložila... ale to je na tom snad ještě více drásající: vidíte poslední okamžiky života obyvatel Pompejí... někteří se zmítají v křečích, jiní si zakrývají obličej ve snaze ochránit se před dusivým popelem...

IMG_0277.jpg

Člověk je konfrontován s nepopsatelným utrpením... s bezvýchodností situace, s okamžikem smrti.

IMG_0283.jpg

Některé z postav, uložených v depozitářích, mají dokonce čitelné tváře... jejich těla jako by byla v pohybu, vyjadřují gesta rezignace, vzdání se boje o život...

P9180075.jpg

Odlitky těl jsou v depozitáři skladovány tak nějak hala bala, jako by bez úcty k mrtvým... znovu ale opakuji, že nejde o lidské ostatky ani o jejich odlitky... nevyžadují úctu, ale pokoru... a soucit.

P9180073.jpg

Mezi utrpením lidí a zvířat není v tomto ohledu žádný rozdíl...

IMG_0211.jpg

Umělecké artefakty, mozaiky, fresky, jsou o poznání přívětivější... ale i z nich vzlíná zvláštní melancholie, důsledné poselství, které současní napolitané beze zbytku ignorují: všichni vědí, že Vesuv znovu vybuchne, a přesto je hustota obyvatel v bezprostředním okolí sopky největší v celé Itálii...

IMG_0134a.jpg

Neapol je doslova žhavým kandidátem na osud podobný pompejskému... jen v mnohem tragičtějším měřítku.

IMG_0208.jpg

Pompejané nad vchodové dveře do svých příbytků, nebo před ně, umisťovali vyobrazení bájného osminohého černého psa, dštícího plamen... měl je uchránit od zlých duchů i od ohnivého démona Vesuvu. Dnes tento symbol používá známá italská síť benzinových čerpacích stanic...

IMG_0183.jpg

Výška Vesuvu před explozí byla téměř trojnásobná... hora byla vysoká, s pravidelnou bílou čepičkou na vrcholu. Příští exploze jej, podle mnohých vědců, srovná se zemí.

IMG_0240.jpg

Zastřešené objekty ukrývají zachvané mozaiky, fresky, kašny, dláždění, ale i dobové lidové sgrafiti s fůrou i dnes vulgárních nápisů... zajímalo by mě, jak je italským dětem vysvětlují učitelé při školních exkurzích... jsou všude a nelze je přehlédnout. Obsahově jsou náramně podobné nápisům známým z veřejných záchodků...

P9180064.jpg

Pro mě byl nejmilejším zážitkem z Pompejí překvapivý nález švihlíku krutiklasu pod jedním pěnišníkovým keřem... vůbec by mě nenapadlo, že ještě na sklonku září uvidím v Itálii kvetoucí orchidej.

P9180052.jpg

Švihlík roste na jediné lokalitě i u nás, na Svratecku.

P9180047.jpg

Návštěva Pompejí stojí za to... Pořád si myslím, že stačí jedna za život, ale už teď tuším, že ani ta druhá nebyla mojí poslední. Iluze zkamenělého času je zde téměř dokonalá... a poselství, že člověk, bez ohledu na to, co si myslí, nemá svůj život úplně ve svých rukách, je sice traumatizující, ale ve své podstatě i osvobozující: pomáhá nám uvědomit si vlastní smrtelnost až do morku kosti, a to je, podle mě, jedna z nejpodstatnějších věcí lidského života: nebyli jsme, jsme a nebudeme. Tu máš, čerte, krumpáč!

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora