Aqua Bohemica

pátek 21. říjen 2011 19:45

Spokojeně uhnízdění v závětří české kotliny si často ani neuvědomujeme, jaké štěstí máme na krajinu, ve které žijeme. Na krajinu plnou vody.

Kotlina, lemovaná horskými pásmy, se středovou Vysočinou, je přímo předurčená být "střechou Evropy". Nasáklou houbou s bezpočtem rašelinišť, mokřadů, luhů... To, že svým velkopanským počínáním vodu z krajiny odvádíme pomocí meliorací, přehrad, napřimování vodních toků, mění její charakter na kulturní poušť. Například délka toku Labe na našem území se za posledních 150 let zkrátila o dvě třetiny! Drtivá většina podmáčených luk se po válce odvodnila, lužní lesy přežívají na posledních místech, hukot divoké vody v údolích mnohde nahradilo ticho obřích přehrad.

     Bereme vodu jako samozřejmost, jako něco, čeho nikdy nemůžeme mít nedostatek, aniž bychom znali odpověď na otázku, jak krajina na tak rozsáhlé změny zareaguje za pár desítek let od jejich uskutečnění. Víme, jak reaguje okamžitě: pokles hladiny spodních vod se projevuje velice záhy, změna kvality života v řekách rovněž... přesto nás to neděsí, neboť stále máme co pít, v čem se koupat, čím plýtvat.

DSCI_003654.jpg

Berounce pod Týřovem, budoucím jádrovém území národního parku Křivoklátsko, prospěla velká povodeň z roku 2002 tím, že v jejím korytě znovu vytvořila dávno odtěžené štěrkové lavice, které hostí unikátní rostlinná i živočišná společenstva. V řece se znovu objevily ostrůvky, a to na místech, kde bývaly dřív. Řeka má paměť.

DSCI_135561.jpg

"Černá voda".  Zdroj inspirace básníků, romantiků... dějiště mnoha balad, místa s tichou přítomností Smrti. Příklad středověké české krajiny, kam chodit bylo zapovězeno. Rašelinná jezírka už dnes máme většinou jen v horách, ta z vnitrozemí zmizela téměř beze zbytku. Těžba rašeliny vyžadovala důsledné odvodnění.

DSCI_645897.jpg

Co to je, mít tolik údolí se spoustou řek a potoků, umí ocenit nejlépe obyvatelé Středozemí. Mezi vyprahlou jižní Evropou a převodněnou Skandinávií jsme ostrůvkem vzácně vyvážené krajiny. Na březích řek se stavěla města, podél toků vedly staré stezky, řekami vyhloubená údolí skýtala na svých ostrozích bezpečná útočiště keltským oppidům i středověkým hradům, v dosahu zdroje vody a ryb.

DSCI_665489.jpg

Tak, jako jsme před rokem 1997 vytěsnili z paměti existenci zničujících povodní, tak si nevzpomínáme ani na povodně "ledové". Ve stěnách zatopených vltavských skal jsou přitom stále patrné hluboké rýhy, způsobené pohybem ledových ker po zamrzlé řece. Není žádný důvod domnívat se, že ledová povodeň nemůže přijít. K řekám jednoduše patří.

IMG_1332.jpg

V 19. století si čeleď v pošumaví vymínila na panstvu, že nesmí dostávat k jídlu lososa častěji, než dvakrát do týdne. Rybářské sítě nebo přímo losos jsou dodnes součástmi několika městských znaků obcí jižních Čech, i když tyto ryby zde už nikdy nebudou - právě v důsledku přehrazení toku.

IMG_1394.jpg

Stará nížinná řeka. O kolik půvabnější je pohled na její přirozené koryto, v porovnání s tím, jak většina řek dnes vypadá. Ještě kolem Lednice teče Dyje umělým korytem, resp.kanálem. O kus dál se ale stále rozlévá do původních břehů, lemovaná lužními lesy.

IMG_1945.jpg

Stačí vidět malou část vodního prvku, tůň či potoční zákrut, studánku, pramen, vodopád... a pokaždé to v člověku něco rozezní...

IMG_2034.jpg

Největší středoevropský pískovcový kaňon Labe v Labských pískovcích má rovněž na kahánku, budované jezy prospějí betonářům, možná šífařům, ale poslední zbytky pobřežních biotopů, míst rozmnožování mnoha druhů nejen ryb, jednoduše zaniknou, z řeky se stane "volej". Bože, vrať nám alespoň špetku selského rozumu, citu a znalostí našich předků....

IMG_2095.jpg

Jesenická horská bystřina živelně a nezastavitelně spěchá horským pralesem dolů...

IMG_1249.jpg

...a pak, že nemáme moře. Viditelné sice jen s vrcholků hor, a jen někdy, zato ale nepopsatelně kouzelné... To je česká kotlina: krajina, ve které je vše (pokud člověk nezapomene otevřít oči)...

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora