Jaro v Itálii

středa 25. duben 2012 09:13

Jako každým rokem i letos jsem část jara strávil v milované Itálii. Světlo bylo kontrastní, krajina hýřila barvami snad ještě víc, než kdy jindy a mně se znovu zdálo, že život tam je mnohem snažší, veselejší, klidnější a smysluplnější, než v našich zeměpisných šířkách.

     Mám Itálii procestovanou křížem krážem, ale přesto jsem vždy znovu ohromen a dojat jejím půvabem. Není to jen záležitostí krásy krajiny, kulturního bohatství, historického dědictví... člověka hluboko v duši svírá okouzlení z všudypřítomné kontinuity času, na první pohled nepřervané dějinnými událostmi, jakými u nás byl např. únor 1948 nebo dnešní "postkomunistický" marast. Sílu, jakou italská krajina má, určuje trvalá stálost tradic, o něž se Italové, narozdíl od nás, nikdy nikým a ničím nenechali ochudit.

DSCF1046a.jpg

Siluety italských městeček jsou neměnné po staletí, v mnoha případech i tisíciletí.

DSCF1048a.jpg

Řepková pole jsou v Itálii stále ještě výjimkou; držím jim palce, aby to tak zůstalo co nejdéle.

DSCF1154a.jpg

Platí - li, že co Čech, to muzikant, pak v případě Italů musí nutně platit: Co Ital, to zahradník...

DSCF1152a.jpg

Itálie dala světu mnohé... renesanční zahrady jsou dodnes zdrojem ispirace i modernímu zahradnímu umění.

DSCF1414a.jpg

Zcela všední výjev z ulic italského maloměsta

P4150439a.jpg

Kvalitě italské kulturní krajiny se u nás přibližuje jen několik málo chráněných oblastí... Části Středohoří, nejmalebnější kouty Jižních Čech či Bílých Karpat a opuštěná vrchovina Doupovských hor.

DSCF1211a.jpg

Italští lesníci neznají pojem "holoseč"... Díky tomu nikde nevidíte hektarové paseky po vytěženém lese. Narozdíl od našich "správců" lesa Italové skutečně ponechávají v těženém prostoru 20% stromů - tak je zachovaná nejen estetická kvalita lesa v krajině, ale i jeho přirozená kontinuita. Je to levnější, ohleduplnější, smysluplnější, než jak se k lesům chovají ti naši "odborníci", ale povídejte jim to... V našich lesích je díky lesnickému stylu práce téměř nulový podrost.... v Itálie lesy kvetou.

DSCF1268a.jpg

Kvetou i louky, pochopitelně. Vstavač italský.

DSCF1375a.jpg

Vstavač kukačka (obecný)

DSCF1382a.jpg

Také orchidej - tořič. Pro Itálii typicky hned u silnice.

DSCF1302a.jpg

Vše vychází z toho, co bylo... kořeny jsou hluboké.

DSCF1269a.jpg

Meze v dubnu prozrazují purpurovou barvou přítomnost mandloní.

DSCF1419a.jpg

Kvalitu lučních porostů udržují všudypřítomná stáda ovcí, koz, krav...

DSCF1410a.jpg

Většina z nás zná italskou krajinu sežehlou létem do okrových tónů... ale jarní krajina je ještě šťavnatá, veselá.

DSCF1396a.jpg

Dubnové přeháňky umí zaskočit, ale je na ně spolehnutí: dřív než se nadějete, opět ustanou.

DSCF1390a.jpg

DSCF1088a.jpg

Prastará kulturní krajina

DSCF1271a.jpg

Duby šípáky patří neodmyslitelně k charakteru italské pastevecké krajiny.

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora