Le Crete Senesi - podvečer

středa 9. květen 2012 10:03

Le Crete Senesi se nazývá nevelká oblast jižně od Sieny, která platí za nejtypičtější a nejmalebnější krajinu Toskánska. Půvab této ryze kulturní, zemědělské krajiny, je nevýslovný.

Všichni důvěrně známe typické pohledy z Toskánska: zvlněná krajina s kamennými statky na vrcholcích oblých návrší, prašné cesty lemované vysokými cypřišemi, které jsou místy jedinými "stromy" široko daleko. Když pak člověk Toskánskem projíždí, často v něm tyto motivy marně hledá.

     Pokud už se nějaký průvodce o Crete Senesi zmiňuje, pak jako o kulturní poušti, spálené horkým sluncem na troud. I taková krajina je kouzelná, neboť rozvněný reliéf Sienské oblasti si labužnicky hraje se světlem v každou roční dobu, jako gurmán se soustem něčeho nesmírně lahodného. Ovšem zastihnout "Duši Toskánska" časně zjara, to jsou pro krajináře nekončící lukulské hody...

DSCF1766a.jpg

Není úplně snadné přijmout fakt, že šíré lány mohou být tak krásné... našinec na něco podobného není zvyklý: u nás jsou pole zpravidla skutečnou kulturní jednodruhovou pouští, ve které téměř nic nežije (s výjimkou srn a hmyzu). Likvidace remízků zničila přirozená stanoviště ptáků, odvodnění krajiny a napřímení toků ochudilo naši zem o nerovné linie břehových porostů. Také italský zemědělec kouká mít co největší zisky ze své úrody, stále pro něj ale platí, že jeho pole je nedílnou součástí krajiny, která tady byla a bude... nestojí samo o sobě, není to svět sám pro sebe... Italský zemědělec neztratil spojení se zemí, která jej živí... Krásu krajiny svou prací dál rozvíjí...

DSCF1744a.jpg

To, co z Crete Senesi dělá fotografův ráj, nejsou dálkové pohledy...

DSCF1749a.jpg

... i když i z nich je patrné, jakým půvabem je tato krajina obdařena.

DSCF1750a.jpg

Samotná duše krajiny je však ukryta v detailech, jež lze snadno přehlédnout...

DSCF1751a.jpg

Rytmus krajiny je určen jejím vlněním a zachováním drobných ostrůvků... jako by to byly noty v notovém zápisu, jakoby Bůh do země vepsal svou oblíbenou symfonii. U nás už by zemědělec spílal a řádil jako černá ruka: srovnával, rozorával, odstraňoval...

DSCF1752a.jpg

... pokud se některý náhodný český agrárník při pohledu na tuto fotografii zaradoval, že i ti "dokonalí" Italové pěstují místo jídla benzín, pak je na omylu... Není to dotovaná řepka, nýbrž čočka.

DSCF1753a.jpg

V Toskánsku člověk nepotřebuje křídla, aby nabyl dojmu, že létá...

DSCF1754a.jpg

Podobné lokality jsou v zemědělské krajině zárukou přítomnosti těch druhů rostlin a živočichů, které intenzivní hospodaření z krajiny vytlačuje... Italové o ně přijít nechtěli, a nepřišli. My jsme možná také nechtěli, ale nikdo se nás neptal, a tak jsme o ně ochuzeni... zasloužili bychom od našich pradědů vypráskat bičem a vyhnat někam za Ural.

DSCF1755a.jpg

I zcela prostá, neokázalá místa, zahltí lidský zrak množstvím možných variací...

DSCF1756a.jpg

Na tomtéž místě lze výřezem pohledu docílit dojmu čtení básně... Krajina Toskánska je otevřenou knihou poezie, ve které lze listovat stále novými verši, aniž by člověk obrátil list...

DSCF1757a.jpg

Žádná prvoplánová turistická atrakce zde není... jen otevřená krajina s bezpočtem mikrosvětů.

DSCF1766b.jpg

...pohlazení... radost.

DSCF1767a.jpg

Podvečerní světlo působí jako zesilovač...

DSCF1773a.jpg

Skutečné bohatství.

DSCF1774a.jpg

Le Crete Senesi. Zachyceni její krásou rozhodli jsme se přenocovat přímo v ní, abychom ráno, za svítání, objevili zcela novou její tvář... o ní příště.

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora