... Když rozkvetou "vojáci"

neděle 13. květen 2012 15:20

Mezi Kokořínskem, Českým středohořím a zákrutem Labe u Štětí se rozkládá pozoruhodná krajina, zapomenutý kout, kde se čas ještě nezbláznil a poklidně odkapává do moře Věčnosti. Krajina s pronikavou pamětí...

O bohatství této nenápadné, ale nevšední krajiny, se rovným dílem zasloužili naši předkové, kteří ji vytvořili; svým hospodařením umožnili existenci stovkám vzácných druhů, a naši současníci, přírodě oddaní odborníci, kteří o ni v posledních dvaceti letech příkladně pečují (ZO ČSOP Launensia).

Vsi jsou zde stále malebné, jako bývaly kdysi; zvláštnosti reliéfu okolní krajiny neumožnily bujarý socialistický "rozvoj" do tak devastující podoby, jako jinde. Ukázkovým příkladem zachovalé a stále bohaté kulturní krajiny Čech jsou staré meze a remízy za pohádkovými panoramaty vesnic s kostelní bání uprostřed.

DSCF2790a.jpg

Přírodně nejcennějšími místy jsou udržované květnaté meze, často bezprostředně navazující na vesnice.

DSCF2785a.jpg

Podvědomě zdejší krajina vyvolává dojem pohádky... Vlhošť, vynořující se v mnohých výhledech a variacích na obzoru, do určité míry spojuje oba krajinné typy v jeden: pískovcový fenomén Kokořínska s vulkanickým původem Středohoří.

DSCF2767a.jpg

To nejcennější, co mnozí ani nemusí vědomě vnímat, však máme přímo pod nohama: botanicky mimořádně bohaté louky a háje.

DSCF2763a.jpg

Indikátorem vysoké kvality zdejších mezí a luk je bohatý výskyt orchidejí, z nichž například vstavač vojenský zde má svou vůbec nejpočetnější populaci v ČR.

DSCF2746a.jpg

I v květnaté louce mají své místo pampelišky. Není ale snadné určit, zda jich je víc nebo míň, než právě orchidejí. Tak vitální zdejší populace vstavačů jsou.

DSCF2782a.jpg

Od příštího týdne už pokvetou bradáčci, zelená drobná orchidej.

DSCF2751a.jpg

Svého zenitu dosáhly květy sasanek lesních...

DSCF2745a.jpg

Drobné kvítky obyčejného rozrazilu jakoby zde získaly jiný šmrnc. Aby ne, když se zde po staletí kosí louky stále stejně, a to mimo jiné i s ohledem na zachování druhového bohatství...

DSCF2739a.jpg

Složitá soustava mezí, starých teras, remízků, hájů a lesa vytváří vlastní mikrosvět, ve kterém je radost bloudit.

DSCF2737a.jpg

V nevysoké trávě jsou téměř všude kolem tušit fialovonachové palice vstavačů vojenských.

DSCF2735a.jpg

S každým přiblížením se odhalují nové dimenze lučního prostoru... ponořit se do jeho mikrosvěta usnadňují právě orchideje, jež svým fantastickým vzezřením působí jako magnety, přitahující k sobě opylovače stejně rafinovaně, jako lidi.

DSCF2724a.jpg

Typické české pohádkové bytosti vycházejí z podobně malebné a staré krajiny.

DSCF2728a.jpg

DSCF2731a.jpg

Jahůdka napravo dozraje, až vstavač vojenský odkvete a bradáček vejčitý bude mít všechny kvítky otevřené.

DSCF2709a.jpg

Vzácný vítod jako by se snažil přiblížit svým vznešenějším kolegyním z rodu orchidejí. Je půvabný, ale má to marné...

DSCF2704a.jpg

Panďuláci s přilbičkou, orchis militaris.

DSCF2711a.jpg

DSCF2717a.jpg

DSCF2718a.jpg

 

DSCF2741a.jpg

Vstavač vojenský, půle května 2012, Štětsko

 

 

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora