Rozkvetlý práh Středohoří

pondělí 14. květen 2012 11:46

Orchideje mám rád nejen pro jejich vlastní kouzlo, ale také proto, že obvykle místa, na kterých rostou, oplývají sama o sobě zvláštním půvabem, jako by do dnešních dnů byla přenesena z časů našich prapradědů a praprabáb.

DSCF2899a.jpg

Silueta Házmburku je předsunutá před kužele Českého středohoří podobně, jako Říp...

DSCF2906a.jpg

Těsně před tím, než se Středohoří začne zvedat z polabských rovin, se napravo od řeky nachází kraj, který dodnes snese srovnání se "Zahrádkou", jak se říkalo české kotlině před devastujícím nástupem komunistů...

DSCF2907a.jpg

Stačí se přiblížit téměř na dosah, ale přitom zůstat před branami Středohoří...

DSCF2909a.jpg

... tam, kde jsou vesnice stále půvabné a krajina vlídná, volná...

DSCF2812a.jpg

...a zbývá už jen vyrazit do terénu a procházet otevřenou krajinou křížem krážem. Pak je téměř jisté, že narazíte na podobné staré meze a terasy, opuštěné sady a pastviny, které přežily všechno historické běsnění, včetně až po bezohlednou současnost, aby nám připomínaly, jak krásná naše zem může být, když budeme jen trochu chtít.

DSCF2808a.jpg

Vstavač osmahlý je jednou z dominantních orchidejí širšího okolí Úštěka, a pro mě jednou z nejkrásnějších.

DSCF2810a.jpg

Drobné, jemné kvítky, vytvářejí početná květenství, jejichž tmavě fialová poupata, rozkvétající postupně od spodních pater nahoru,  budí dojem osmahnutí.

DSCF2813a.jpg

Vstavači jsou jen vrcholkem pyramidy vzácných druhů rostlin, které zde přežívají navzdory věkům...

DSCF2817a.jpg

Šalvěj je i v obklíčení vstavačů stále nápadně krásná.

DSCF2819a.jpg

Unikát mezi našimi orchidejemi... kříženec mezi vstavačem osmahlým a vstavačem trojzubým tady roste pouze ve třech exemplářích na jediné lokalitě... právě na jedné z orchideových mezí. Skutečnost, že vstavač trojzubý se v Čechách vůbec nevyskytuje, však naznačuje, že původ jeho křížence zde má na svědomí člověk.

DSCF2820a.jpg

Spor mezi odborníky, zda je takto introdukovaná rostlina přínosem nebo ohrožením pro původní druhy, neubírá z krásy orchideje lautr nic... nevypadá to, že by se tento kříženec vměšoval do rodiny Osmahlých...

DSCF2822a.jpg

Orchidejová louka

DSCF2825a.jpg

... hustota květů je srovnatelná s bohatstvím italských stepí... přitom ještě před šedesáti lety jsme podobné lokality měli za každou druhou vesnicí.

DSCF2826a.jpg

DSCF2827a.jpg

DSCF2828a.jpg

K přežití takovéto květnaté louky potřebnují jediné: buď pastvu ovcí nebo každoroční kosení. Byly odnepaměti průvodci lidské práce v krajině... se změnou hospodaření a stylu života se z naší krajiny během několika let téměř vytratily.

DSCF2836a.jpg

Někomu podobný pohled nic neříká... leckdo si možná ani nedovede představit, že by se za obyčejnýma kytkama trmácel někam do strání... pro mě je to každoroční setkání s bytostmi, jež věda svéhlavě zařadila mezi rostliny...

DSCF2843a.jpg

Podobná zákoutí mě svým půvabem a prostou krásou dojímají... uvědomuji si jejich vzácnost a užívám si dojmu, že jsem se ocitl v krajině před sto, dvěma sty, třemi sty lety...

DSCF2853a.jpg

Takto nějak to má vypadat na druhově bohaté kulturní louce... člověk zem sice vyrval přírodě z její moci, aby na ní hospodařil, ale svou prací její bohatství výrazně zvýšil, zmnohonásobil... to dnes neplatí téměř nikde v republice; jsme hloupí, hloupí a chudí (duchem).

DSCF2856a.jpg

DSCF2858a.jpg

Pokorná, ale bohatá krajina kulturní mozaiky. Dar, dědictví, odkaz.

DSCF2862a.jpg

DSCF2887a.jpg

... kdo má oči otevřené, tomu se možná ukáže i jiná orchidej, tořič hmyzonosný, jež má na zdejších stráních velice silné populace.

DSCF2889a.jpg

Harmonie.

DSCF2890a.jpg

DSCF2892a.jpg

DSCF2896a.jpg

Orchidejová sezóna se naplno rozjela, čeká nás ještě fůra květů, ale za takovýmito pohledy je třeba se vypravit nejpozději do týdne; anebo až zase za rok.

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora