Královna v hodině dvanácté

úterý 15. květen 2012 10:33

"Padá to tam do nich...", nechal se slyšet starý pán a kvapně za sebou zavíral vrátka, abychom neviděli jeho lesklé oči. Svět pro něj byl v tu chvíli zase o něco méně srozumitelný.

 DSCF2937a.jpg

V největším Přírodním parku republiky, kousek za Prahou, je krajina opukových plošin rozervána nehlubokými, širokými údolími.

DSCF2930a.jpg

Temena plošin většinou porůstá les, někde jsou staré chmelnice.

DSCF2935a.jpg

Svahy vyzdvižených rovin jsou plné drobných pramínků, kolem nichž se vytváří pěnovcové usazeniny. Na takovýchto místech rostou největší evropské orchideje.

DSCF2913a.jpg

Lesy Džbánu ještě místy nabízejí svou přívětivou, minulostí danou tvář.

DSCF2927a.jpg

Naše nejbohatší orchidejové lesy jsou právě zde.

DSCF2917a.jpg

V podrostu nalezneme ale i další chráněné druhy, např. kamejku modronachovou, která ráda lemuje staré úvozy a pěšiny.

DSCF2959a.jpg

Především jsou ale džbánské lesy nejbohatším nalezištěm střevičníku pantoflíčku u nás. Pravděpodobně jediné místo v republice, kde lze stále ještě objevovat jeho nové lokality.

DSCF2962a.jpg

Nemá nektar, ale voní. Není masožravá, ale hmyz na čas uvězní.

DSCF2963a.jpg

Jejich barva vynikne nejlíp proti slunci. Na Slovensku mají jednu lokalitu, kde jsou okvětní lístky jasně oranžové.

DSCF2965a.jpg

Je to dnes už velká vzácnost, potkat při procházce lesem střevičníky.

DSCF2979a.jpg

Zážitek je to ale mimořádný; pantoflíček se ke svému, převážně tropickému, druhu pyšně přiznává exotickým vzezřením i velikostí.

DSCF2989a.jpg

Hmyz, který přepadne přes hladké okraje, je uvězněn v pasti, která má jeden jediný, zadní východ. "Náhodou" vede kolem pohlavních orgánů rostliny, čímž je zaručeno její opylení. Říká se tomu "šálivý květ".

DSCF3017a.jpg

... pokud do střevíčku naprší dřív, než hmyz cestu ven najde, je z něj past smrtící...

DSCF3008a.jpg

Královna orchidejí pokvete na mnoha místech Džbánu ještě nejméně 14 dní.

DSCF3012a.jpg

...než se v přírodě vytvoří takovýto trs, uplyne hodně času. Semena jsou kromobyčejně špatně klíčivá a nadto potřebují zcela specifické půdní prostředí. Extrémně citliví jsou střevičníci na jakékoli jeho změny. Trvá 10 a více let, než poprvé vykvetou. Pokud je nic neohrozí, žijí mnoho desítek let.

DSCF3016a.jpg

Zákon na papíře každé jednotlivé rostlince střevičníku zaručuje nejvyšší stupeň ochrany. Nesmí dojít k ohrožení žádné z těchto rostlin, spočítané na uzemí ČR s přesností na kusy. Ochrany se automaticky "dostává" celé lokalitě jeho výskytu, včetně po ochranné pásmo.Nám se loni podařilo najít lokalitu, ze které jsou tyto fotografie, a o níž jakoby nikdo do té doby nevěděl. Ani státní ochrana přírody ani NATURA a kupodivu ani místní lesníci... soudě z jejich přístupu.

DSCF2999.jpg

...rostlinka střevičníku v popředí, v pozadí typická lesnická "houšť"... copak asi dříve rostlo na jejím místě? A co má dnes větší "hodnotu"?

DSCF3023a.jpg

Trs střevičníku a čerstvá lesníkova práce: holoseč s haldami "odpadu" přímo mezi orchidejemi... "Padá to tam do nich..."

DSCF3026.jpg

Panoramatický pohled na mikrolokalitu minimálně 33 rostlin střevičníku pantoflíčku. Vlevo nahoře holoseč č.1, uprostřed naleziště orchidejí, napravo holoseč č.2. Nikdo se už nikdy nedozví, kolik rostlin bylo zničeno, ale budeme bohužel sledovat, kolik dalších, prozatím přeživších, kvůli změně v terénu ještě uhyne.

DSCF3027.jpg

Jak citlivé a lesnicky prozíravé... nechat staleté buky léta uhnívat ve stínu polosuché smrčiny.

DSCF3029.jpg

Napravo i nalevo od této mýtiny rostou. A nejen střevičníci, ale i spousta jiných vzácných druhů.

DSCF3030.jpg

Tohle jsou ty lesy, v nichž se máme cítit jako doma? Račte vstoupit??

DSCF3031.jpg

...opět zásah v lokalitě střevičníků

DSCF3037.jpg

Óda na monokulturu...

     Všechny fotografie vznikly v rámci krátké, dvouhodinové procházky v půlce května 2012. I z toho si laskavý čtenář může udělat představu, v jaké rozpolcenosti se člověk při procházení džbánskými lesy nutně ocitá. Eufórie z nálezu tak krásných a vzácných orchidejí se mísí s obavami o jejich přežití.

DSCF3018a.jpg

Nejde o zisk ani o jeho ztrátu, lesníci ochranou střevičníků nemůžou ničeho pozbýt, naopak. Citlivé hospodaření neznamená nutně méně výhodné hospodaření. Místo stamilionů, vynakládaných na reklamní kampaně o "bohatství nás všech", by stačilo udělat alespoň z těch nejcennějších lesních koutů opravdu místa respektu vůči přírodě a tradičnímu hospodaření. To je zájem nás všech; nikoli bezohledné, tupé mýcení v sovětském střihu.

DSCF3019a.jpg

     STÁTNÍ lesy kontra STÁTNÍ ochrana přírody: kocourkov s tragickými dopady na skutečné dědictví nás všech.  Státní podniky jsou povinny zajistit podobným místům náležitou ochranu a péči - může to být jejich upřímná vizitka. Jistě upřímnější, než natrucpark Křivoklátsko...

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora