Kladruby z kamene, světla a myšlenky

pondělí 30. červenec 2012 10:10

Byla mu nejspíš dána schopnost využívat mozek víc, než příroda obvykle dovolí. Jeho mysl pronikla do přírodních zákonů, udržela je v paměti a nadto se jimi nechala inspirovat. Stíhal vkládat do kamene spousty poselství, vzkazů, myšlenek, poznání.

Kladrubský klášterní komplex není typickým "Santinim" tak, jak jej známe třeba od Žďáru, ze Křtin či Karlovy Koruny nad Cidlinou, zato se Sedleckým klášterem u Kutné Hory svou povahou souzní téměř dokonale. Santiniho "barokní gotika" vyniká originalitou uměleckého i technického řešení.

DSCF5990.jpg

Tři géniové na jednom místě. Santini s Diezenhoferem (architekt čtyřkřídlého konventu) coby přímí sousedé a Matyáš Bernard Braun, přivezený sem z Valeče, jako třešínka na dortu.

DSCF5991.jpg

DSCF5995.jpg

Grandiózní přestavbou románského chrámu dokázal Santini, že je o několik mílí před svými "konkurenty". Co v Čechách postavil, to je skvost.

DSCF6002.jpg

Impozantní barokní kopule trůní celkem samozřejmě na mohutné gotické lodi kostela, jako by se tak spojovaly dva světy. Princip duality, vztahu mezi Zemí a hvězdami (Nebem), se často objevuje i v interiéru.

DSCF6003.jpg

Geniálně řešená klenba spojuje gotické stavitelství s barokním vizionářstvím a korunuje teatrální mystérium Santiniho architektury, která dopředu počítá především se světlem a stínem, jimž se kámen musí podřídit.

DSCF6005.jpg

DSCF6006.jpg

Jistě také velmi hodnotné umění... avšak ve vztahu k architektuře chrámu působí až rušivě. Santiniho dílo samo sebe naplňuje tak, že se dotýká nebeských věcí i bez falešné okázalosti, vylhaných berliček a přehnané zdobnosti.

DSCF6009.jpg

Jakoby křesťanské mytologii navzdory pronikají k návštěvníkům odkazy ke hvězdám, k vesmíru, k tomu, co je celkem jistě neuchopitelné, možná i neviditelné, ale přesto jsoucí. Pozorovatel se stává součástí toho světa, který nechápe, nikdy mu neporozumí (alespoň ne před smrtí), ale zde jej může vnímat. Skrze Santiniho zhmotnělé vize.

DSCF6012.jpg

Řemeslo, jako základ umění...

DSCF6021.jpg

DSCF6027.jpg

Santiniho "kaleidoskop", jakoby náhle zastavený... Šifra Mistra J.B.S.A.

Člověk je součástí vesmíru, a zároveň jeho pozorovatelem. Skrze Tebe, člověče, Tvé oči a mysl, si vesmír uvědomuje sama sebe. Jsi jen zrnko písku v nekonečné poušti, ale Tvoje vědomí a poznání jsou největším Zázrakem života. Medituj a pracuj! 

DSCF6029.jpg

DSCF6041.jpg

DSCF6039.jpg

DSCF6032.jpg

DSCF6042.jpg

DSCF6047.jpg

Soška Panenky Marie nás reprezentovala i na EXPO... je unikátní tím, že není s Ježíškem. Vztahuje se k tomu zajímavá legenda, která ji proslavila po celém světě.

DSCF6064.jpg

Ježíšek je oproti tomu vyobrazen na prastaré dřevořezbě v jiné části Klarubského kláštera. I toto znázornění obřízky je naprosto unikátní.

DSCF6056.jpg

Svěcená...

DSCF6058.jpg

Nenápadná, ale důsledná hra světla, stínů, perspektivy. Příběhy v každém koutu.

DSCF6086.jpg

Braunova Závist. Ačkoli barokní sochař neměl s Kladruby co do činění, nakonec zde jeho valečské alegorie získaly bezpečný azyl.

DSCF6089.jpg

DSCF6089a.jpg

DSCF6092.jpg

DSCF6093.jpg

Škoda, že turistické prohlídky ve skutečnosti vůbec nedopřávají pozornosti tomu, co Santiniho činí nejvýznamnějším architektem, jaký kdy v naší zemi působil. Přiměl kámen, aby se stal světlem a stínem a pověřil Ticho, ať přenese jeho vědomí staletími. Dokázal to.

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora