Týřov, srdce Křivoklátska

čtvrtek 30. srpen 2012 13:31

Živě si vybavuji až horečnaté okouzlení Týřovem, když jsem jej před dvaceti lety viděl poprvé.

Už jako malý jsem čítával o údolí Oupořského potoka (Týřova), jež je jedním velkým lesnatým kotlem, v němž jsou zastoupeny snad všechny typy lesa středních poloh, od luhů, přes bučiny, suťové lesy, kyselé i květnaté doubravy, dubohabřiny, až k lesostepím a proslulým křivoklátským pleším.

DSCF6615.jpg

I tady měla být přehrada... naštěstí není, a tak můžeme obdivovat přirozený tok řeky Berounky, vinoucí se krajinou bývalého královského hvozdu, vytvářející tak podmanivá zákoutí a scenérie, že se jí už žádná jiná z větších českých řek nevyrovná.

DSCF6616.jpg

DSCF6617.jpg

Úplně vpravo je vidět zřícenina Týřova. K ní vede značená turistická stezka; dál je však vstup přísně zakázán. To nejcennější a nejkrásnější z celého Křivoklátska tak zůstává většině návštěvníkům zapovězeno: nelze se podívat ani na Velkou Pleš ani na Týřovické skály, natož pak do údolí Týřovického potoka.

DSCF6619.jpg

Místa primárního bezlesí, tedy taková místa, kde prokazatelně nikdy v historii nerostl les, se v Křivoklátsku nazývají pleše. Jsou to enklávy vzácné stepní, teplomilné fauny a flory, která se sveřepě drží skalnatého podloží, jako klíště... Při pohledu zdálky skutečně vypadají jako pleše v jinak husté kštici listnatého porostu.

DSCF6639.jpg

Týřovické skály... každodenní 'chléb' proslulého 'Fialového poutníka', chcete-li poustevníka. Nádech fialové v mnoha odstínech a různé intenzity je v okolí patrný kdykoli. Zvláštní lom světla přitahuje pozornost snílků, hledajících v krajině její 'druhý plán'.

DSCF6641.jpg

Středočeská divočina

DSCF6651.jpg

Lunaria... měsíčnice. Zjara v houfech kvete všude kolem potoka... fialová, vonící, vzácná... na sklonku léta její plody prozradí, odkud vzala své jméno.

DSCF6653.jpg

Prosvětlený les pod zříceninou. Kdyby tak všude lesníci pracovali tak, jako v Křivoklátsku...  moje hrdost na ně by nebrala konce.

DSCF6659.jpg

Před pár lety se bezprostřední okolí zříceniny dočkalo odstranění náletových dřevin. Čundrákům to asi úplně nevyhovuje, ale po desetiletích se odhalily nádherné výhledy na řeku a její údolí.

DSCF6662.jpg 

Osamocená skála v pozadí je Čertova skála - pozoruhodná spilitová formace na levém břehu Berounky, opředená pověstmi.

DSCF6664.jpg

Bělka shlíží do lesního kotle Oupořského údolí...

DSCF6665.jpg

Tišina před hradem

DSCF6666.jpg

Ostrovy v řece, při ústí potoka, byly po povodních v r.2002 jen holými štěrkovými lavicemi. Po třech letech už je porůstaly traviny a dnes na nich roste ukázkový luh. Vše, co na nich roste, se tam dostalo přirozenou cestou, bez pomoci člověka...

DSCF6667.jpg

DSCF6683.jpg

Některé křivoklátské vesnice mají úžasnou polohu...

DSCF6789.jpg

Pleš

DSCF6806.jpg

Oblast Týřova pro mne končí Kouřimeckou rybárnou... mekka romantiků... proslulá filmová převozníkova chalupa... Pořád u ní stojí ten dub, pod kterým lehával pan Hrušínský... Po letech obdivování jejího umístění v krajině jsem náhodou přišel na to, že moje kamarádka je její současnou majitelkou - vnučka převozníka Ziky. Odtud vždy vyrážíme do 'zakázaného' Křivoklátska, na Velkou Pleš a do Oupoře.

DSCF6809.jpg

Letos se podzim na Týřov vloudil už koncem srpna. Silničky jsou zasypané zlatým listím předčasně opadávajících habrů, zatímco vrcholky křivoklátských kopců už ladí do všech možných barev.

DSCF6819.jpg

Dole u řeky je ještě léto...

DSCF6816.jpg

Týřovické skály

DSCF6851.jpg

DSCF6831.jpg

Pohled na národní přírodní rezervaci Týřov. Srdce Křivoklátska.

 

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora