Divukrásný Děvín, Pálava

pondělí 10. září 2012 10:12

Je to nejkrásnější kopec, co znám. Je to vlastně vůbec to nejhezčí, mně nejmilejší místo, které jsem kdy potkal.

DSCF7537.jpg

Pálava se zvedá od rakouských hranic, zleva Svatým Kopečkem v Mikulově, Turoldem, Stolovou horou, Růžovým vrchem se zříceninou Sirotčího hrádku, až po vrchy Obora a Pálava, odstrčenými mohutným bradlem Děvína.

DSCF7552.jpg

Naše nejmenší pohoří a největší vápencová bradla současně

DSCF7495.jpg

Tímto sedlem vede cesta vzhůru. Slunce pálí, sarančata vržou... Panónie.

DSCF7497.jpg

Kaštanová výsadba (tmavě zbarvené koruny vlevo dole) uprostřed teplomilných doubrav, dubohabřin, šípákových lesostepí a suťových habřin je pozůstatkem, vůči zdejší cenné přírodě nevhodného, chovu kozí bezoárových a muflonů za socialismu.

DSCF7500.jpg

Drnové stepi na vrcholových pláních Děvína jakoby čekaly na stáda slonů, žiraf, zeber... Když se tu proháněli mamuti a jejich lovci vytvářeli první umělecká díla (Věstonická Venuše a jiné), bylo zde mnohem chladněji a dřevinám vévodila bříza.

DSCF7501.jpg

Ukázkový přechod mezi skalní a drnovou stepí. Oba typy jsou na Pálavě ze všech našich koutů zdaleka nejvyvinutější a nejrozsáhlejší.

DSCF7502.jpg

Kde to podmínky naší nejteplejší oblasti dovolí, tam se stromy vyšplhají. Předem jsou ale odkázány k živoření, což jim dodává charakteristického vzhledu: kmeny jsou pokroucené, stromy zakrslé.

DSCF7512.jpg

Kavylová step. Jádro pravděpodobně naší nejcennější národní přírodní rezervace, srdce celé CHKO a Biosférické rezervace UNESCO.

DSCF7513.jpg

Povznesení... nádech... rozlet a rozhled. Nad věcí.

DSCF7515.jpg

Z Děvína se nabízí výhled na náš největší komplex teplomilného lesa. Jedno z posledních míst výskytu dudka chocholatého, který zde má svoji nejsilnější populaci u nás. Milovický les.

DSCF7517.jpg

Obzory... Krajina jako klín, lůno, náruč, objetí.

DSCF7536.jpg

Na vrcholu Děvína. A teď to začne... průhledy, nadhledy, vhledy... Pokora a sebevědomí v jednom, něha ruku v ruce s impozantností. Vlídnost.

DSCF7525.jpg

Místo, kde se doslova nadosah potkává teplomilná stepní vegetace s dealpínskými, vysokohorskými druhy. Unikátní spojení. Protipóly na jediné hroudě.

DSCF7526a.jpg

Než se strmými skalami Soutěsky 'zřítí' Děvín do hloubek pod sebou, rozbíhá se škrapovým svahem.

DSCF7528.jpg

Sem bylo třeba mamuta zahnat. Pak už jen stačilo docílit toho, aby přepadl přes hranu skal. Tak je lovili.

DSCF7539.jpg

Moře bez moře. Bývalé tropické mořské útesy (korálové) vyzdvihuje karpatské vrásnění nad moře lesa. Po moři voní Pálava stále. Po Středomoří.

DSCF7562.jpg

DSCF7541.jpg

Stará pařezina. Nejkouzelnější, co znám. Staří lesníci věděli o hospodaření (udržitelném) mnohem více, než ti dnešní.

DSCF7540a.jpg

DSCF7553.jpg

To není Velebit... ani Plitvička.

DSCF7557.jpg

Útesy. Někdejší břehy moře. Dalšího z moří, díky kterým dnes Pálava vypadá tak, jak vypadá.

DSCF7564.jpg

DSCF7527a.jpg

DSCF7103.jpg

Pod Pálavským šípákem. Pokaždé pod ním musím posedět. Mezi skřítky, které nevidíte, ale jistě všude kolem jsou.

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora