České Středohoří, krajina s poklady

úterý 23. duben 2013 11:02

Fenomenální jarní krajinou za světově unikátním kamenem.

     Vydali jsme se znovu do krajiny, jejíž silueta je podvědomě skryta v každém Čechovi, stejně jako Karlštejn nebo Ještěd. Dramaticky se k nebi zvedající kužele Českého Středohoří slibují v dubnu nejen krajinářský zážitek, radost z prvních jarních květin, ale také vzácnou možnost "potkat" velmi osobitý druh vzácného nerostu.

DSCF8275.JPG

Ztracená cesta, zaoraná v lánu řepky.

 

DSCF8276.JPG

Jako bychom už ani nechtěli ke Středohoří trefit. Stačí jím prosvištět po dálnici. Staré pěšiny, cesty, stezky, stará stromořadí, aleje... nervová síť. V kolapsu.

 

DSCF8279.JPG

Kříž je poslední vzpomínkou. Ale nadohled je Oblík a spolu s ním i utěšené linie ještě zdravé zemědělské krajiny, kulturní krajiny, která o své stezky ani poklady doposud nepřišla.

 

DSCF8283.JPG

 

DSCF8243.JPG

Takových kopců, jako je Číčov, má Středohoří několik. Vládnou mu slunce spolu s větrem a ukázkové stepní porosty.


Číčov je mezi odborníky na celém světě znám jako unikátní místo masivního výskytu ojedinělé formy aragonitu. Tzv. Hořenecký aragonit vytváří poměrně velké, průhledné krystaly, jež vyplňují některé pukliny v hornině. Mají nejčastěji medovou, až karamelovou, ale i nazelenalou barvu.

Jako jediný typ aragonitu na světě se ten z Číčova dá použít k broušení, jako drahý kámen. Jeho cena však spíše spočívá ve sběratelské hodnotě, odvíjející se od světové proslulosti a ojedinělosti lokality.

 

DSCF8206.JPG

Hned na jižním úpatí rozkvétají, tak jako na mnoha okolních kopcích Středohoří, koniklece luční české.

 

DSCF8208.JPG

Fialovo - černé květy chrání před jarními mrazíky decentní ochlupení.

 

DSCF8212.JPG

DSCF8216.JPG

DSCF8218.JPG

DSCF8219.JPG

DSCF8224.JPG

DSCF8225.JPG

 

Dříve byly hojné nálezy průhledných krystalů aragonitu především v malém lůmku na severní straně kopce. Dnes je skoro nemožné na samotném Číčově cokoli najít, maximálně nějaký ten úlomek, který sem škodolibě odložili místní (na vrcholku kopce skutečně pár takových úlomků najdeme).

 

DSCF8245.JPG

Nizounké hlavičky konikleců jsou na první pohled snadno přehlédnutelné. A nejvíc se jim paradoxně daří na vyšlapané neznačené stezce.

 

DSCF8246.JPG

Všude kolem jsou podobné kopce. Vzpomínka na krajinu pasteveckou, jíž znělo zvonění ovčích stád.

 

DSCF8250.JPG

Čím výše na Číčov stoupáme, tím rafinovanější výhledy se odkrývají. Dominuje jim Bořeň - náš nejvyvinutější skalnnatý vrch.

 

DSCF8251.JPG

 

DSCF8253.JPG

 

DSCF8258.JPG

 

DSCF8261.JPG

 

DSCF8264.JPG

 Za horizontem Středohoří je na západě tušit hradba Krušných hor

 

DSCF8265.JPG

 Doslova ostrůvky stepní vegetace

 

DSCF8267.JPG

To, co dnes už na kopci samém chybí, zůstává ukryto v polích pod ním. Existují záznamy sběratelů, kteří si z polí pod Číčovem z jediné návštěvy odnášeli nesčetné krystaly hořeneckého aragonitu. 

Poslední roky jsou pole v bezprostředním okolí vrchu ponechána ladem, čímž je možnost nalezení aragonitu téměř vyloučena.

 

DSCF8257.JPG

Hnědý klín čerstvě zryté pastviny však sliboval možnost nevšedního nálezu.

 

DSCF8272.JPG

V oranici vykvétaly podběly a mezi nimi se cosi medově třpytilo...

 

DSCF8273.JPG

Našli jsme velmi snadno, hned při okrajích, spoustu větších úlomků s náznaky krystalové struktury, a přímo i kousky samotných krystalů. 

Krása jednoho z prvních skutečně jarních dnů byla umocněna nejen krajinou Středohoří, jež se už naplno ozdobilo hlaváčky a konikleci, ale i setkáním s podivuhodným kamenem, o němž ví celý mineralogický svět.

 

DSCF8296.jpg

 

DSCF8301.jpg

 

DSCF8297.jpg

 Hořenecký aragonit, 19. dubna 2013, Číčov

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora