Libochovice - raně barokní skvost

čtvrtek 4. červenec 2013 09:11

Zámek Libochovice patří k našim nejlépe dochovaným raně barokním památkám.

 

V našich krajích je obvyklé, že gotické chrámy stojí na místě starších, románských svatyní, že gotické paláce byly houfně přestavovány v renesanci, že časté požáry renesanční charakter měst ve svém důsledku proměnily na charakter barokní... 

     Také proto je Praha, ve své gotické podstatě, tak výjimečná, i proto jsou renesanční Slavonice tak jiné, než ostatní města... Pojítkem mezi renesancí a barokem byla krátká epizoda manýrismu. Jeho typickým příkladem může být Valdštejnova jičínská lodžie. Valdštejnský palác v Praze je dokonce nejstarším barokním palácem střední Evropy. 

       Také zámek Libochovice se řadí mezi nejvýznamnější příklady raně barokní architektury u nás. 

 

C360_2013-07-01-17-03-12-707a.jpg

Něco pro fanoušky HDR fotografie :) Libochovice se rozkládají na břehu Ohře, přímo pod Házmburkem (na fotografii vpravo). 

 

DSC_0441a.jpg

Téměř identické panorama, avšak z úplně jiného místa

 

DSCF0058a.jpg

Dnes je, kvůli stromům, znemožněn pohled, který byl přitom pro Libochovice dlouhá léta typickým: umístění zámku na samém úpatí vrchu Klapý (Házmburk), které se topí v meandrující Ohři, nabízelo neopakovatelné pohledy na zámek s pitoreskní zříceninou v pozadí.

 

DSC_0519a.jpg

Italská architektura, posazená do francouzské zahrady. Zbytky původní zahrady barokní dnes připomínají spíše anglický park.

 

DSC_0499a.jpg

Ve své době byly i přidružené hospodářské budovy zámku "moderní" architekturou.

 

DSC_0501a.jpg

Zámek stojí na terase, což je vzhledem k bezprostřední blízkosti Ohře logické. Po barokním schodišti, napojeném na překrásnou sallu terenu, scházelo panstvo přímo do jedné ze tří částí zámeckých zahrad.

 

DSC_0504a.jpg

 

DSC_0505a.jpg

Osázení schodiště palmami zámku prospělo - zjevně se o zámek stará někdo s vkusem. Správně by na jejich místě sice měla být fontána, ale ta vzala dávno za své.

 

DSC_0517a.jpg

Při stavbě zámku byla hned vedle koryta řeky vyhloubena laguna. Prokopáním úzké šíje se spojila s Ohří a vytvořila tak obdobu jezera, v jehož hladině se zámek zhlíží.

 

DSC_0507a.jpg

Barokní sochy na jeho břehu vyprávějí svůj příběh, určený návštěvám zámecké zahrady jako inspirace k přemýšlení. To dnes už dávno neumíme, vidět v sochách pohyb, zprávu, příběh, číst jejich vztah s krajinou či stavbou, se kterou jsou spjaty. 

 

DSC_0509a.jpg

...a přitom v sobě stále mají úplně stejnou energii, jakou působily na lidi v dobách svého vzniku. Jejich síla nevyčpěla a nikdy nevyprchá, to jen my jsme pozbyli schopnost hledět, vidět a číst.

 

DSC_0510a.jpg

Zahradní svět nízkých, zastřihovaných tvarů a vysokých, spontánních korun stromů, má působit harmonicky, má odkazovat na důležitost řádu a pravidel, ale upomíná stejnou měrou i na to, co tato pravidla a náš svět přesahuje.

 

DSC_0511a.jpg

Samotnému zámku se sice přestavby vyhnuly, zámecký areál však postupně obohatily drobné stavby i jiných slohů a stylů. Vyniká mezi nimi citlivě zrestaurovaný klasicistní skleník.

 

DSC_0521a.jpg

 

DSC_0524a.jpg

 

DSC_0514a.jpg

Většině českých návštěvníků, přivyklých už na stejnověké fasády měst, opravovaných houfně po roce 89, se oprýskané omítky starých domů asi nelíbí. Přitom právě jimi prosvítá duše objektu, jsou jako vrásčitá tvář starého člověka, který přiznává svůj věk a nepodléhá potřebě na svém vzhledu stále něco vylepšovat. Funkčnost je zachována, interiéry bez kazu, a k tomu jako přídavek kouzlo přirozené patiny.

 

DSC_0522a.jpg

Zahrada není zdaleka jen o květinách, osách, sochách či altánech. Je především příležitostí nechat se vést neustále se proměňujícími kompozicemi pohledů. Nabízí mnoho obdob a variací téhož pohledu, přičemž pozadí - zámek - je neměnné.

DSC_0523a.jpg

 

DSC_0526a.jpg

Libochovice, červenec 2013

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora