Navrácení pastevecké krajiny

pondělí 22. červenec 2013 10:32

Jinak, než návratem k tradičnímu hospodaření v krajině, to ani dopadnout nemůže. 

DSCF0423a.jpg

Staré buky pamatují zaniklý půvab pasteveckých lesů.

 

DSC_0952a.jpg

Oblé lesnaté návrší dříve zvonilo zvonky ovcí a zvonci krav. Nevím o žádním místě u nás, kde by se ještě v lese páslo, ale snad se tak někde děje.

 

DSC_0953a.jpg

Tak, jako se místy podaří pěstovat les tak, aby odpovídal alespoň zčásti přirozené druhové skladbě lokality...

 

DSC_0929a.jpg

... tak se tu a tam i mimo les podaří poměrně rozsáhlým kusům krajiny navrátit jejich tradiční zemědělský charakter.

 

DSCF0444a.jpg

Krajina scelených polí se také umí tvářit líbezně. Pokud si ale její typický obraz sami pro sebe analyzujeme a snažíme se definovat, co konkrétního v ní onu líbeznost vyvolává, zpravidla skončíme u toho, že je to nějaký strom či skupinka stromů, stojících v poli, lemujících polní pěšinu... nebo skupina křivon, remíz, staré meze. Téměř nikdy to není pole samotné.

 

DSCF0402a.jpg

Ani přes urputnou snahu socialistického zemědělce vyrvat přírodě každičký metr orné půdy, byť té trvale podmáčené, se to nepodařilo všude. Zaplať pán Bůh. Podobné mokřadní lokality uprostřed polí jsou doslova oázami v poušti.

 

DSCF0401a.jpg

Kdyby fotky zněly, slyšeli byste z tohoto "ostrůvku" hukot hmyzu, kvákání žab i zpěv ptáků. Bez něj by pole jen mrtvě šumělo ve větru.

 

DSCF0433a.jpg

Je to stále ještě téměř jako fata morgana... ale leckde už se i v polích objevují nové budoucí solitéry. Buď vznikají spontánně a zemědělec je ponechá svému osudu anebo jej přímo zemědělec do krajiny navrací. 

 

DSCF0436a.jpg

Tato skupinka stromů v popředí je stará jen několik let. V nejprudším srázu pole přestali na pár metrech čtverečních hospodařit a krajinu tím mimoděk rázem obohatili o nový ostrůvek v moři zemědělské pustiny.

 

DSCF0440a.jpg

Stejně jako zde. Ty nejprudší části pole se přestaly obhospodařovávat - není potřeba grantů EU za miliony, aby se naše krajina ozdravila. Jsou programy, kde za obnovu takových remízů dostanete peníze, což je vzhledem k tomu, jak to v přírodě chodí, naprosto zoufalé - leckdy bohatě stačí NEDĚLAT NIC.

 

DSCF0441a.jpg

I když na snímku je jak rozptýlená zeleň, tak biopásy a potoční břehové porosty, zdravá tato krajina není: na celé ploše polí se hojně používá chemie: hnojivy počínaje, postřiky proti škůdcům a chorobám konče. I tady ale došlo v posledním roce k možná zásadnější proměně: po letech okupování řepkou se na pole vrátilo obilí.

 

DSC_0852a.jpg

Ráz krajiny se pozvolna mění. Mám několik fotografií z různých let, kdy tomuto pohledu vévodila žlutá, od léta pak okrovo-šedá. Letos zde není řepka nikde a místo pole v popředí je nová louka. Staronová.

 

DSC_0912a.jpg

Soukromý zemědělec se rozhodl své rozsáhlé pozemky opětovně zatravnit. Vzniká unikátní přechodový typ krajiny, mezi zemědělskou a pasteveckou.

 

DSC_0869a.jpg

Druhové složení luk a pastvin se při dodržování tradičního rytmu kosení a spásání postupně navrátí k dřívější pestrosti.

 

DSC_0908a.jpg

 

DSC_0866a.jpg

Staré ovocné sady jsou již většinou na hranici stádia rozpadu, či za ní. Nepěstěná krajina zpustne, zaroste, znehodnotí se. Další pozitivní příklad - tento zpustlý sad a zarostlou louku začal majitel postupně obnovovat.

 

DSC_0910a.jpg

Zaroslý sad z předchozí fotografie je ten pruh zeleně ve svahu, uprostřed snímku. Nalevo od něj je stejně stará třešňovka, ale už obnovená.

 

DSCF0497a.jpg

Krásná práce: starý sad po desetiletích znovu prosvítilo slunce.

 

DSC_0873a.jpg

Zatím tu je na první pohled jen "tráva"... ale tak se to zdá jen proto, že je čerstvě posečeno. Mezi prvními rostlinkami, které nově otevřené plochy obsadí, jsou jahodníky. Třešně už jsou pryč a sad voní po lesních jahodách.

 

DSCF0533a.jpg

Zvláštní kout. Něco se tady zlomilo a jde to stále k lepšímu. Pšenice, ječmen, oves a seno, seno, seno. Krajina zpívá starý, povědomý nápěv...

 

DSCF0472a.jpg

I k nim se to hodí mnohem víc, než ta řepka. Nemluvě o hmyzu a ptácích.

 

DSCF0471a.jpg

V české krajině je vždy na dosah nejen krajina zemědělská, ale i nějaký fragment krajiny přírodní, jako v tomto případě opukové skalní výchozy v suťovém lese. To je základem principu mozaiky, ze které je naše krajina poskládána.

 

DSC_0958a.jpg

 

DSCF0496a.jpg

Pohled na obnovené záhumenkové pastviny za vsí. Listnatý lesík s velkými korunami buků v levé části je plný orchidejí.

 

DSC_0967a.jpg

...a kde byla nevyužívaná pastvina, zrodilo se malé políčko. Menší, než půlka fotbalového hřiště, ale druhově pestřejší, než půlka lánů celého okresu. I to k obnově naší krajiny patří. Vrátit do ní rytmus, zrozený z přirozených podmínek a určený fatální závislostí člověka na ní.

 

DSC_0857a.jpg

... s tradicí hospodaření se nevrátí jen zdravý krajinný ráz, ale i spousta druhů rostlin a živočichů, na jejichž odvěkou přítomnost na našich loukách, polích, v sadech a pastvinách, jsme už téměř zapomněli. Vřetenušky se vracejí mezi prvními.

 

DSCF0393a.jpg

Soumračníkům to trvá o něco déle.

 

DSC_0853a.jpg

Květnatá louka v popředí i pastvina s balíky sena na protějším svahu byly před pár lety intenzivně obhospodařovaným polem.

Krajina se nadechla. 

 

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora