Sibillininy hory

čtvrtek 12. prosinec 2013 17:30

Přibližně v půlce italské "kozačky" se zvedají druhé nejvyšší hory Apeninského poloostrova, Monti Sibillini. Nabízejí úchvatný krajinářský zážitek.

Moře je mi stejně blízké, jako hory; ale být v Itálii jen u moře si nedovedu představit - při vědomí toho, co apeninská krajina skrývá za nádherné kouty. Jedním z nejsilnějších zážitků z horské krajiny jsou pro mne právě hory věštkyně Sibilly (čeština jménu věštkyně přiřkla po "b" ypsilon, ale raději bych se držel originální podoby jejího jména).

P7010250.jpg

I když se hory zvedají téměř na jeden nádech, čím blíže jim jsme, tím rafinovaněji jsou pohledy na ně skryté blízkými horizonty. 

 

P6300035a.jpg

Obranný charakter historických městeček a vesnic napovídá, že přes hory vedly důležité obchodní stezky. Toto je na dlouhou dobu poslední sídlo, které na cestě horami potkáme.

 

P6300042a.jpg

Horská silnice slibuje nejen dramatické výhledy, ale také hustou mlhu, takže začínáme počítat s tím, že až vyjedeme nahoru, ocitneme se v krajině, kterou bude možno jen tušit, ale ne vidět.

 

P6300085a.jpg

Vypadalo to celkem beznadějně, ale znalí náhlých vrtochů a změn horského počasí jsme se nedali odradit a stoupali příkře dál.

 

P6300082a.jpg

... ale jakmile jsme překonali hřeben a vyhoupli se nad 1600 metrů nad mořem, odkryla se nám posvátná hora Sibilly (jedno z míst, o nichž se jako o jejím sídle v Mt. Sibillini uvažuje), zbavená závoje oblačnosti.

 

P6300101a.jpg

Obcházet tuto proslulou horu velkým obloukem, po okolních kopcích, je jedinečným zážitkem. Tvar trojbokého jehlanu nelze přehlédnout zdálky. Na úpatí hory se nacházejí jeskyně, ve kterých měla Sibilla svou věštírnu. Dnes se má za to, že její vize byly způsobeny výrony podzemních plynů, majících vliv na nervovou soustavu, ale je to spíš vědecká hypotéza, než podstata legendy o neomylné věštkyni.

 

P6300106a.jpg

Teprve když se od Sibillininy hory vzdálíme a vystoupáme až nad hranici lesa (ta je zde ve výšce cca 1800 m.n.m.), objeví se horská krajina kolem ní. Hora stojí jakoby osamocená, nezávislá na průběhu hlavního hřebene. Vstupujeme do království odkvetlých orchidejí a kvetoucích hořců.

 

P6300154a.jpg

Scenérie na druhé straně hřebene se výrazně mění - tvary hor jsou oblé a kam jen to přírodní podmínky dovolí, tam člověk hospodaří. Rozvaliny horských samot už nikdo neobývá, ale políčka s horskou odrůdou čočky jsou obhospodařovaná stále. A světlo naznačuje paralelní rozměry krajiny.

 

P6300161a.jpg

Rovina, ze které fotím, je téměř na chlup stejně vysoko, jako naše Sněžka. Zde už hranici lesa nelze postřehnout - tyto hory jsou po staletí horami pasteveckými. Les (horská bučina) by býval byl rostl na kopcích v popředí; holý by byl jen nejzadnější horizont, dosahující výšky nad 2200 m.

 

P7010247a.jpg

Přicházíme k dalšímu horizontu, vyčerpáni prudkým a dlouhým výšlapem. Než si oblaka začnou hrát na úvodní znělku ze Simpsonů, obloha se vyjasní a slunce rozsvítí škrapové pole bělostných vápenců. Přimhouřit oči, tak jsem na Pálavě.

 

P6300189a.jpg

Otevírá se před námi krajina horských vrcholů, beroucích právě čistící pleťovou kůru prostřednictvím vzušných chomáčků vaty. Objevují se v ní poslední zbytečky vysokohorských lesů - jsou to už jen spíš takové háje a remízky, doplněné tu a tam křovím, rozházeným po svazích jako noty na buben. Zde začínají Monti Sibillini hrát svůj krajinářský opus 'Nomero uno.'

Krajina je zde poskládaná jako leporelo, za každým návrším odhaluje své nové podoby.

 

P6300192a.jpg

Jediné sídlo - vesnička - v horách. V té pusté, liduprázdné krajině působí jako zjevení, fata morgana.

 

P6300193a.jpg

 

P7010245a.jpg

 

P6300166.jpg

Smotat do válce a vrznout to do flašinetu, tak z toho vyleze nejmíň něco od Pucciniho...

 

P6300194a.jpg

Riziko samovolného úsměvu...

 

P6300206a.jpg

... jeden den nestačí... jeden život snad.

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora