Piano Grande

pondělí 16. prosinec 2013 09:07

Nikdy jsem krásnější krajinu neviděl - dralo se mi na mysl, když jsem poprvé spatřil Piano Grande; nemít fotky, tak neuvěřím, že se mi o ní jen nezdálo.

Z mého vztahu k Itálii jsem se na blogu vyznal už mnohokrát. Tedy alespoň k té od Toskánska dále na jih. Je to země doslova nadupaná krajinářskými kouzly, a tomu, kdo se nespokojí jen s její severní částí, se bohatě odmění.

       Kdybych si měl vybrat, jaký zážitek z krajiny bych nejraději věnoval úplně každému, zvolím nejspíš právě tohle místo. Dějí se tam věci...

 

      Procházeli jsme horami Monti Sibillini, užaslí z jejich krásy, a měli přitom namířeno k místu, které je na mapě označeno jako Piano Grande. Nabízí se dva významy toho jména: Velká pláň anebo Velké ticho. Okřídlené slovní spojení "kouzelná krajina" zde nabývá skutkové podstaty...

 

P6300122a.jpg

Vysoko v horách, v okolí jediné vesničky široko daleko, se rozkládá fantastická horská kulturní krajina s políčky horské čočky, střídané kvetoucími loučkami. Je to prostor, kde vzduchem doslova víří eufórie...

 

P6300165a.jpg

... která nabývala na intenzitě úměrně s tím, jak jsme se přibližovali k siluetě středověké horské vísky, ...

 

P7010227a.jpg

... a která se postupně přetavila v němý úžas. Z moře květin se zvedá Castelluccio, stojící na nápadném návrší, jež bývalo kdysi skutečným ostrovem uprostřed rozlehlého horského jezera.

 

P6300179a.jpg

Vody jezera při dávném geologickém dramatu během několika chvil zmizely pod zemí. Po této události zůstaly na povrchu země patrné hluboké erozní rýhy, které odtékající voda kdysi vyhloubila.

 

P6300174a.jpg

Špunt. Tudy všechna voda odtekla. Propadnuvším se jeskynním stropem.

 

P6300168a.jpg

Zůstalo rovné jezerní dno. Absolutně rovné. Ve výšce 1400 m.n.m. 

 

P7010228.jpg

Je zvláštní, být tak vysoko v horách, a procházet se po rovném jezerním dně, plném kvítí.

 

P7010238a.jpg

Na polovině jezerního dna se odnepaměti pěstuje nejen vzácná a vysoce ceněná odrůda čočky, ale také různé směsi horského kvítí, určené pro výrobu tradičních mastí, vonných olejů a bylinných čajů. 

 

P7010241a.jpg

U nás v této výšce roste kosodřevina....

 

P7010236a.jpg

Některá políčka květů se sklízí až po odkvětu, na semena...

 

P7010226a.jpg

... jiné rostliny se sbírají v plném květu. Bez mechanizace, ručně, pouze s využitím jednoduchých tradičních nástrojů.

 

P7010243a.jpg

Šel mezi políčky, obhlížel kvetoucí čočku. Starý hospodář. Sám, uprostřed horské krajiny, odnikud nikam. Jeden z pohledů, které mám v paměti navždy.

 

P7010244a.jpg

Pokora a zkušenost. Šli jsme pomalu za ním, v uctivém odstupu, jako bychom chtěli v jeho stopách nalézt klid, který z něj doslova sálal. Bezděčně nás provedl neviditelnou branou do svého starého světa... světa velkolepých impresionistických obrazů, do nichž bylo možné vstoupit a procházet se jimi...

 

P7010237b.jpg

Hranice mezi kulturní a přírodní krajinou jsou zde jasně definované; k hospodaření slouží pouze dno zaniklého jezera a jeho někdejší břehy. Bezprostředně na ně navazují horské louky.

I když už máme všechny smysly zaměstnané vší tou barevnou, vonící krásou, ten pravý šok se pro nás teprve chystá... nic "zlého" netuše přecházíme nenápadné návrší, abychom spatřili krajinu, která nás přiměje zatajit dech.

 

P6300131a.jpg

Piano Grande v celé své kráse. Je to pořád ještě Evropa?

 

P6300128a.jpg

 

P6300129a.jpg

 

P6300123a.jpg

Oslava nepravidelných linií

 

P6300123b.jpg

 

P6300124a.jpg

 

P6300127a.jpg

 

P6300130a.jpg

Nedokážu o žádném místě, které jsem navštívil, prohlásit, že je tím nejkrásnějším (pochopitelně kromě Pálavy). Piano Grande se ale tak hluboce obtisklo do mého srdce, že není možné se k němu nevracet. 

 

b.jpg

Ze srdce přeji laskavým čtenářům, aby jejich vnitřní krajiny byly neméně krásné a vznešené, jako tato Tichá pláň.

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora