Košťálov, okna do Středohoří

pondělí 30. prosinec 2013 17:10

Zřícenina hradu Košťálov patří k těm méně známým, ale rozhodně nejatraktivnějším zříceninám naší země.

 

 

Dlouho jsem kolem jen projížděl, vědom si sice možného půvabu Košťálova, ale ne natolik, abych zastavil a šel se na něj podívat. V okolí je tolik jiných krásných míst, že na zříceninu samotnou se dostalo až během poslední procházky roku 2013. 

 

Nekonečný podzim jako by se chtěl konečky prstů dotknout jara...

 

     DSCF1569a.jpg

Krajina Českého Středohoří má sílu oslovit úplně každého. Srovnatelná snad jen se svojí francouzskou sestřenkou nemá na kontinentu obdoby. Byla to pro mě vždy krajina vzdálená, svým způsobem exotická a dlouhou dobu nedostupná.

 

DSCF1570a.jpg

Na dojmu, jakým na mě působí, se po létech nezměnilo vůbec nic. Stále je to krajina přízračná, nabitá tajemstvím, kouzlem, dosvědčující dávná geologická dramata, stále mě její fantaskní siluety kuželů berou slova i dech (ten obzvlášť při cestě vzhůru)... jako bych v ní pokaždé byl znovu a znovu poprvé.

 

DSCF1594a.jpg

Vrch Košťálova se z rovin polabí zvedá mezi prvními, a hned jsou z toho jedny z nejmohutnějších čedičových skalisek celého Středohoří. 

 

DSC_1605a.jpg

Čedič na vrcholu kopce je výrazně odolnější, než všude kolem, čímž měkčím horninám pod sebou poskytuje spolehlivou ochranu před zvětráváním a erozí, které by jinak skálu už dávno narušily. Také proto zde byl Košťálov někdy v polovině 14. století postaven - na pevných čedičových plotnách s deskovitou odlučností.

 

DSC_1601a.jpg

Ze zbytků hradeb lze dodnes přehlédnout podstatnou část Lounského i Vernéřického Středohoří, ale vidět je také hluboko do vnitrozemí Čech, až ku Praze či k Ještědu; strategická poloha dávala hradu smysl, ale byla i příčinou jeho brzkého zániku: definitivně byl pobořen už za husitských válek, a od té doby jen chátrá.

 

DSCF1583c.jpg

Průhledy někdejšími hradními okny jsou vděčné motivy všech našich zřícenin, nicméně to, co jimi lze vidět na Košťálově, se téměř vymyká realitě. Každé okno rámuje tu "svojí" dominantu... 

 

DSCF1593a.jpg

Úplně nejzazší výspou Středohoří směrem na jih jsou nenápadné kopečky, zvané Kopeč, v rovinatých polích nedaleko Panenských Břežan. Tou první opravdovou dominantou je ale Házmburk; i ten si od kuželů Českého Středohoří udržuje zřetelný odstup, jako by se od nich distancoval.

 

DSC_1600a.jpg

Výhledu k nejlesnatější části Středohoří dominuje zvláštně ukloněná Lipská hora (vpravo)

 

DSCF1575a.jpg

Směrem k západu a jihozápadu lesů ubývá, kužele jsou nižší, ale stále velmi výrazné. Nejnápadnějším vrchem je Milá (výrazný kužel zcela vzadu, vlevo), zajímavý mimo jiné také proto, že na jeho vrcholku roste, v počtu cca šedesáti jedinců, endemický jeřáb milský. Nikde jinde na celém světě se tento strom nevyskytuje. Podtrhuje to vzácnost zdejší krajiny, kterou si dobrovolně a definitivně půlíme nově budovanou dálnicí na dvě oddělené části. Fragmentace krajiny, kterou nám nic nenahradí - ani pohodlnější cesta do Němec.

 

DSCF1596a.jpg

 

a.jpg

Rozpadající se severní stěna někdejšího hradního paláce odkrývá pohled na královnu Českého Středohoří, Milešovku. V ose pohledu do kraje září krajinářsky mimořádně cenný soubor sakrálních staveb osady Sutom.

 

DSCF1608a.jpg

Nejvyšší kopec oblasti, Milešovka, bezmála 837 m.n.m. Mimochodem je to přesná výška nejvyššího vrcholu vzdálených Žďárských vrchů, stejně jako nejvyššího vrchu celé Vysočiny. Zmiňovaný soubor sakrálních staveb se na této fotografii, vlivem klamání optiky, stal titěrnou součástí hradební zdi.

 

DSC_1604a.jpg

Na jaře se skály pod hradem, stejně jako každý druhý kopec ve Středohoří, odějí do barevného pláště z hlaváčků, konikleců, tařic, bělozářek či šalvějí.

 

DSCF1593b.jpg

Záhumenky v okolí mnohých vesnic v okolí si uchovaly svoji pestrost. Zahrady střídají ovocné sady (zdejší meruňky jsou snad ještě lepší, než moravské), pastviny a drobná políčka.

 

DSCF1576b.jpg

Člověk se musí držet zuby nehty, aby z něj při pohledu z košťálovských oken nepadalo jedno klišé za druhým... je to vskutku jako zarámovaný obraz, který je navíc po čertech interaktivní....

 

DSCF1579a.jpg

Lovoš si lidé často pletou s Milešovkou, ačkoli jeho bezlesé partie jsou naprosto nezaměnitelné. Svádí je k tomu asi stavby na vrcholu.

 

DSCF1584a.jpg

Stačí udělat krok vpřed a horizontální scenérie se mění v širokoúhlou; krajina se roztáhne, jako film po filmovém týdeníku (staří vědí). A znovu ta Milešovka... Zalesněný vrch v popředí, přibližně v polovině fotografie, je slavná Boreč - staroslovanské věštecké místo (údajně hlavní věštírna kněžny Libuše); z děr na vrcholu se i dnes, v mrazivých dnech, dere vzhůru teplý, vlhký vzduch. Do nitra rozpukaný kopec funguje jako obří, mnohaúrovňový komín.

 

DSCF1578b.jpg

Totéž okno dovede zarámovat spoustu verzí téhož plátna... a všude se něco děje, doslova vdechujete vzduch s příchutí dávných dramat, jež v krajině ustrnula, jako by se propadla do hlubokého spánku.

 

DSCF1582b.jpg

 

DSCF1592a.jpg

Krajina v okolí Košťálova je tak divoká a výrazná, že to, co by jinde bylo samo o sobě klenotem, se zde krčí ve stínu. Ať už je to kostelík v Sutomu anebo nenápadně nápadný Holý vrch vpravo nad ním... když stojíte pod ním, není to vůbec tak malinký kopeček, jako se zdá při pohledu z hradu.

 

DSCF1591a.jpg

Milešovka je pro oči prostě magnet.

 

DSCF1612a.jpg

Čedičové skály, položené o něco níže, vykazují sloupcovitou odlučnost - stát hrad na nich, není už z něj dnes kámen na kameni.

 

DSCF1580b.jpg

Košťálov, konec roku 2013.

Děkuji čtenářům za přízeň, v novém roce přeju (nejen) dobré Světlo :)

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora