Maremma, italský unikát

pátek 10. leden 2014 15:06

Nejčistší mořské pláže na nejsouvislejším pásu nenarušeného pobřeží, atypická krajina, ojedinělé přírodní fenomény, unikátní rostlinná i živočišná společenstva, včetně po endemické divočáky, osobitá kultura a historie... to a mnohem víc je Maremma.

"Ať zhyne každý, kdo ji má rád!" , zpívá se v jedné z italských lidových písní, věnovaných Maremmě. Kdyby ta píseň měla sílu kletby, tak jsou všichni, do jednoho, kdo Maremmu zažili v jakýkoli jiný měsíc v roce, než v srpnu (celonárodní italská dovolená), na pravdě Boží... Je prakticky vyloučené, že by se tento vzácný kus krajiny někomu mohl nelíbit.

     V písni je nenávist vůči Maremmě pochopitelná: svého času to byla doslova líheň smrti. Rozsáhlé pobřežní mokřiny byly jedním z hlavních zdrojů nevyléčitelných nemocí, jako byly cholera a mor - díky velkému množství bodavého hmyzu i drobných hlodavců. Situace byla před nějakými třemi sty, čtyřmi sty lety dokonce natolik kritická, že se přistoupilo k razantním krajinným zásahům, s cílem Maremmu co nejvíce vysušit. Při tom zemřel údajně každý druhý, kdo se na těchto pracech podílel.

 

P7070732a.jpg

Maremma je poměrně rozlehlé území, zahrnující nejen bezprostřední pobřeží, ale i pahorky hlouběji ve vnitrozemí. Prolínají se zde společenstva slanomilná, suchomilná, mokřadní, pískomilná, lesní, stepní i skalní. Stačí mít jen trochu štěstí, abyste na vysušených pláních uviděli jedno z posledních evropských divokých koňských stád... přijíždíte do krajiny, která je i v rámci Itálie naprostým unikátem; všudypřítomné bílé volavky, pestrobarevné vlhy a rohaté krávy zkoušejí, celkem zdařile, vzbudit dojem africké savany... 

 

P7070729a.jpg

Většina návštěvníků míří na pláž. Mnohakilometrovou, s jemným pískem, s nenarušenou, kompaktní pobřežní vegetací, s oblastmi dun i trvale podmáčených lesů a mokřin. 

 

P7024621a.jpg

...a zřícenin středověkých strážných věží.  Dřív byla vyvýšenina s věží poloostrovem, moře sahalo až k místu, odkud je snímek focen. Ploché pobřeží vytvořily ty nejsilnější větry a nejvyšší vlny, což dokládá nezaměnitelná textura krajiny při pohledu z ptačí perspektivy (bohužel nemám k dispozici). 

 

P7060698a.jpg

Pohled na tutéž věž z druhé strany, z moře. Byl to jeden z nejkrásnějších večerů, které jsem zažil. Úžasné, neopakovatelné světlo, neskutečně prohřáté moře, liduprázdné, nekonečné pláže... 

 

P7060684a.jpg

Nechali jsme se pohupovat vlídným mořem a čekali, až v něm skončí i Slunce. Rybář ve vodě postál pár minut... a šel s večeří domů. Té hře barev se vůbec nedivil.

 

Zato my jsme se divili, když jsme z přibližně stejné vzdálenosti uviděli nejdřív jdnoho, pak celé stádečko maremmských divočáků, kterak věnují zaslouženou pozornost našim věcem na pláži - především pak brašně se svačinou... v ten moment by se ve mě krve nedořezal - zvyklý na ty přemnožené české divočáky - zabijáky jsem sice spěchal skrze vlny ke břehu, zároveň jsem si však byl téměř jistý, že na něj nevylezu - v očekávání příchodu vzteklé bachyně.

 

P7060707a.jpg

V ruce jsem měl jen foťák (fotil jsem ty barvy západu z vody)... slabé světlo, třes - z pár fotek je tahle nejlepší. Fotil jsem, až když jsem pochopil dvě věci: křik ani výhružky, ba ani náznak násilí je nejvylekají ale hlavně - nejsou to mláďata s desetinásobnou bachyní v záloze. Jedná se o endemická maremmská divoká prasátka, dorůstající v dospělosti velikosti našich selátek. Jsou nebojácná a neagresivní, každý večer po západu obcházejí pláž a hledají, co lidem během dne odpadlo od úst. Místní je mají téměř za mazlíčky.

 

P7060714a.jpg

Byli jsme na pláži až do úplné tmy... Maremma má zvláštní mikroklima, teplejší a sušší, než zbytek toskánského pobřeží; i proto jsou tu hojné vzrostlé palmy. Je zde zkrátka nesmírně dobře.

 

P7060713a.jpg

Když už zase prozměnu úplněk nasvěcoval krajinu jako slabé Slunce, sbalili jsme fidlátka a zcela okouzleni Maremmu opustili.

Abychom se do ní vrátili. Abychom pochopili její podstatu, nejen fragment pobřeží.

 

P7070724a.jpg

Vycházíme rovnou z pláže, přes písečné přesypy, rozkvetlé "pouštními liliemi".

 

P7070718a.jpg

Jedna z mála květin, které snesou rozpálený písek. 

 

P7070723a.jpg

Lír přímořský

 

P7024602a.jpg

Kvetoucí pínie se postaraly o nesmazatelnou stopu své vůně v naší paměti... stromy, které snad byly vymysleny proto, aby poskytovaly chladivý stín.

 

P7024646a.jpg

Největší dojem udělají maremmské piniové lesy, jedny z nejrozsáhlejších na celém apeninském pobřeží, při pohledu z okolních svahů... pak teprve člověk pochopí se vším všudy, proč se staly součástí Maremmského národního parku.

 

P7024658a.jpg

Ten našedlý pás stromů při horním okraji fotografie, to nejsou uschlé pinie, jak jsme se zprvu domnívali. Jsou to shromaždiště mořských ptáků, kteří na národní park takhle kálejí... pěšinou uprostřed půjdeme k večeru zpátky.

 

P7024691a.jpg

Pokud byla pláž i tentokrát téměř liduprázdná, pak maremmská pahorkatina doslova zela prázdnotou. Žádní cyklisté, ba ani pěší. Maremma je krásná i z auta, a tak asi lidé nemají pocit, že by jim něco zásadního unikalo... je to ale obrovský omyl. 

 

P7024687a.jpg

Když jsem poprvé uviděl nad koruny stromů a dohlédl z kopců, přes maremmský piniový "prales" až k moři, musel jsem si trochu křiknout. Bylo toho na mě moc.

 

P7024610a.jpg

Žádný turistický průvodce vás na něco takového nepřipraví, nevaruje. Tohle je jediná toskánská divočina, a jediná svého druhu v celé Itálii.

 

P7024670a.jpg

Výhled z nejvyššího vrchu v okolí, od staré věže. Vpravo dole začíná ta "africká" podoba krajiny, ale nás nejvíc zajímá svět maremmské džungle, protkané vodními kanály, poseté jezírky a tůněmi sladké i brakické vody.

 

P7024637a.jpg

Ještě sice vyběhneme i na protější svah, abychom věž viděli i z vnitrozemí, ale pak už se ponoříme do zeleného a věčně cikádmi uvrzaného lesa... je to vážně o sluch, ten kravál. Krásnej kravál.

 

P7024655a.jpg

Připomnělo mi to Floridu - průzračně čistá sladká voda s hejny rybek... bez aligátorů, ale s želvama a všudypřítomnýma volavkama.

 

P7024635a.jpg

 

P7024617a.jpg

Byly to krajinářské hody. Nepřicházelo vůbec v úvahu, abychom se nevrátili do třetice...

 

Třetí podoba maremmské krajiny je ta kulturní. Severní část národního parku hraničí s chráněnou oblastí s tradičním hospodařením v krajině.

 

P7024611a.jpg

Právě kulturní krajinu ke svému životu potřebují vlhy pestré; je jejich lovištěm i hnízdištěm.

 

Pro mě je ale Maremma jednou pro vždy především nečekaně exotickou oázou evropské divočiny... kterou může vidět každý, kdo chce.

 

P7024661a.jpg

... tedy každý, kdo dovolenou netráví jen u hotelu nebo na pláži.

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora