Májové orchideje

pátek 23. květen 2014 09:03

Květen a červen jsou pro ty, kteří se umí radovat z krásy  divokých orchidejí naší přírody, hlavní sezónou. "Potkat" v lese, na mezi, ve stráni, u rybníka či na pastvině orchidej není zdaleka tak nesnadné, jak by se mohlo zdát.

     

Kvetoucí orchidej nabízí pokaždé, bez výjimky, příležitost k ohromení, okouzlení. Nejen svým půvabem, rafinovaností skladby květu, náročností životního cyklu. Orchideje nesou paměť krajiny stejně věrně, jako její geologie; jen ne v takovém časovém rozsahu. Jsou vzpomínkami nejen na divokou přírodu, ale také na tradiční lidské hospodaření v krajině, na naše předky.

 

DSC_1983a.jpg

Jedním z nejtypičtějších květů květnové krajiny býval donedávna prstnatec májový. Vymizel stejnou rychlostí, jako podmáčené louky a pastviny.

 

DSC_1987a.jpg

Prstnatec májový má rád rašelinné louky s vysokou hladinou podzemních vod nebo s pramennými vývěry. Díky nápadnému žíhání listů je nezaměnitelný.

 

DSC_1990a.jpg

Prstnatec májový

 

DSC_2001a.jpg

Vstavač nachový

Oproti tomu na suchých pastvinách a jednoročně kosených loukách nebo lesních lemech vykvétá jedna z nejmohutnějších orchidejí naší přírody, vstavač nachový. Barevná variabilita květů i mnohost jejich tvarů jsou nekonečné.

 

DSC_2005a.jpg

 

DSC_2038a.jpg

 

DSC_2039a.jpg

 

DSC_2081a.jpg

 

DSC_2085a.jpg

 

DSCF2618a.jpg

 

DSCF2623a.jpg

Jít loukou, kolem orchidejových květenství, jež sahají dospělému člověku nad kolena, je mimořádný zážitek.

 

DSC_2044a.jpg

 

DSC_2029a.jpg

Stráň se vstavači nachovými

 

DSCF2573a.jpg

Podobná stanoviště vyhledává také vstavač vojenský - tyto dva exempláře jsou jedinými, které na stráni vstavačů nachových rostou.

 

DSCF2596a.jpg

Šalvěje často doprovází některé druhy orchidejí. Nejen vstavače vojenské, nachové či osmahlé.

 

DSC_2162a.jpg

Nad jednou z vesnic Českého krasu oznamuje šalvějová louka na kraji lesa, že uvnitř lze počítat s lecčíms.

Jen co do prosvětlené bučiny vstoupíme, ohromí nás stovky, tisíce hlístníků hnízdáků, orchideje bez chlorofylu.

 

DSC_2138a.jpg

 

DSC_2137a.jpg

Hlístníky si možná spousta lidí plete se zárazami... narozdíl od záraz však hlístník není parazitující rostlinou, nýbrž symbiotickou.

V krasu roste po desetitisícových populacích.

 

DSC_2157a.jpg

Hlístník hnízdák

 

DSC_2153a.jpg

Tajnosnubné květy okrotic bílých mají na některých lokalitách krémově žlutou barvu. Ani ony nezapřou svůj orchidejový původ. Vykvétají o pár dní později, než hlístníci, ale jejich květy se nikdy zcela neotevřou.

 

DSC_2153b.jpg

Okrotice bílá je ještě místy poměrně hojná.

Jsou orchideje vzácné a vzácnější. K těm druhým patří vstavač mužský, který v Českém krasu přežívá ve dvou malých populacích v kopcích nad Litní.

 

DSC_2145a.jpg

 

DSC_2146a.jpg

 

DSC_2148a.jpg

 

DSC_2149a.jpg

Vstavač mužský, Český kras

 

Projít kolem orchideje bez povšimnutí není vůbec žádný problém, naopak.

DSC_2213.jpg

Platí to pro několik drobných nebo zelených orchidejí. Bradáček vejčitý k nim bezesporu patří. I on zpravidla ohlašuje výskyt dalších vzácných druhů.

 

DSCF2813.jpg

Při okraji cesty se daří malé, ale vitální populaci ledence přímořského.

 

DSC_2228.jpg


Od cesty k potoku je to jen skok. Tam žlutou štafetu hrdě přebírají úpolíny nejvyšší.

DSC_2203.jpg

 

DSC_2205.jpg

Úpolín nejvyšší nás vrací zpátky k podmáčeným loukám a lesům... Na pěnovcová prameniště je v opukovém Džbánu vázán výskyt královny evropských orchidejí.

 

DSC_2175.jpg

Střevičník pantoflíček

 

DSC_2168a.jpg

 Průsvitné použky podél horní části střevíčku jsou ve skutečnosti důmyslnými signálními světly pro opylovače, kteří uvíznou v pasti pantoflíčku a ven se mohou dostat jen skulinkou za pohlavními orgány rostliny. Světelná signalizace je spolehlivě navádí.

 

DSC_2208.jpg

 

DSCF2804.jpg

 

DSCF2802.jpg

 

DSCF2801.jpg

Střevičník pantoflíček

 

Všechny fotografie jsou z května 2014; Český kras, Džbán a okolí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora