Pralouky Krušných hor

pátek 20. červen 2014 09:36

Množící se nálezy vzácných druhů evropských orchidejí v Krušných horách podnítily nebývalý zájem botaniků o tuto oblast. Před pár dny se podařilo téměř nemožné - "objevit" doposud neznámé lokality primárního bezlesí s prapůvodní vegetací.

         Říkáme si, co všechno nám neznámého asi ještě žije v oceánech a zbytcích pralesů, a přitom i středoevropská krajina je plná neustálých překvapení a nových objevů... i kdyby u vás za chatou rostla nějaká extra vzácnost, nebude to nic platné, pokud ji někdo nepozná, neurčí... teprve pak začne pro svět oficiálně existovat.

        Vypadá to zvláštně: když uvidíte skupinku lidí s hlavami skloněnými k zemi, jako houbaři, kterak se brodí močály, jimž se normální člověk raději vyhýbá, a usilovně v trávě hledají cosi, co když najdou, tak pečlivě měří, dokumentují a zapisují všelijaké údaje, můžete si být téměř jisti, že jste právě natrefili na skupinu vědců - botaniků.

     V půlce června jsme se s předními českými kytkoznalci, specialisty na orchideje, vypravili do jedné z nejcennějších částí Krušných hor, k Božídarskému rašeliništi.

 

DSC_2240a.jpg

Takto nějak znají Božídarské rašeliniště turisté. Vede jím dokonce naučná stezka, která hned prvním panelem návštěvníky upozorňuje, že je provede tím nejcennějším, co je na lokalitě k mání. Moje představa, že vstoupíme do samotného jádra chráněného území, se hned zkraje ukazuje býti lichou - páni docenti nás vedou do - považte - smrkového lesa a co hůř - do kopce. Chtějí ověřit nález prameništní loučky v nejvyšších polohách hor.

 

DSC_2297a.jpg

Pod nohama se skutečně objevují první pramenné stružky s křišťálově čistou vodou, půda začíná být silně podmáčená, les řídne... ne, tohle nebude jen tak nějaké rašeliniště, ale skutečně svahové prameniště.

 

DSC_2260a.jpg

Všichni v podřepu cosi hledají... tak si taky podřepám a hned mezi stébly trávy vidím drobné fialové kvítky, povědomě rozšklebené do zrádného úsměvu.

 

DSC_2311a.jpg

Masožravé tučnice jsou mnohem vzácnější, než rosnatky... jejich přítomnost naznačuje, že by nás dnes mohl čekat nejeden zajímavý objev...

      Jenomže - možná to znáte - jdete lesem a každou chvílí si vás něco "zavolá" - tu zláká k odbočení z cesty světlina, tam výhled, jinde nějaká starobylost, a než jsem se nadál, stojím sám, v horském lese, na dohled ani jeden z botaniků a vzhledem k neznalosti terénu jsem nucen uvědomit si nepříjemně trapnou skutečnost: Ty vole, Ty ses ztratil!!

 

DSC_2286a.jpg

Zatímco skupina vědců dlela stále na první lokalitě, kde přeměřovali s přesností na desetiny milimetru různé části různých rostlin, já se ocitl až na hřebeni Krušných hor, na jejich náhorním plató, kde už stromy nemají sílu vyrůst do obvyklé výšky, a kde se objevují plochy původního bezlesí... A volá mě to dál a dál... k místům, kde kromě zelené horské trávy roste i nějaké to kvítí...

 

DSC_2295a.jpg

Jenomže mi nedochází, že v této horské krajině jsou si mnohá místa podobná jako vejce vejci, takže sice si uložíte do paměti nějaký nápadný, osamoceně stojící strom, jako orientační prvek, ale uděláte pár kroků a takových stromů vidíte všude kolem fůru....

 

DSC_2293a.jpg

Konečně naskočil signál na mobilu... hlásím, že jsem někde na hřebeni, ale že jsem nepotkal ani jednu orchidej... ano, jsem na té pramenné louce, která je naším cílem, leč opravdu nevidím nic, co by se podobalo orchidejovým květenstvím. Vědátoři mě navigují, jak se k nim dostanu: je to prosté - drž se potoka, a nemůžeš nás nenajít...

 

DSC_2269a.jpg

A tak se tedy držím potůčku... jenže on se rozbíhá ze svahu v několika pramenech, které se od sebe výrazně oddalují - který si vybrat? Spoléhám na intuici a jdu přímo dolů, z kopce... ocitám se náhle na této malé lesní loučce... dokvétající jestřábníky naznačují, že by mohla mít svou botanickou hodnotu; vstoupím tedy - a končím po kolena zabořený v rašelinné půdě. Nemůžu se vydrápat - trapas zabloudění bude dovršen, až mě tady profesoři najdou zapíchlého do země...

     Rozhodl jsem se, než začnu panikařit, pro chvilku toho klidu - a rozhlížím se kolem, jestli si to třeba náhodou ke mně nešine nějaká ta zmije... a sám bych rád viděl svůj výraz v obličeji, když jsem TO uviděl:

 

DSC_2278a.jpg

Kristova noho, to není možný!!! Celý prostor toho malého palouku byl osídlen stovkami orchidejí několika druhů. Představa, že zatímco slovutní vědci přeměřují pár neduživých rostlinek ve svahu kdesi pode mnou, a já tady doslova trčím uprostřed orchidejové louky, mi dodala potřebné odhodlání vymanit se z rašelinné pasti.

 

DSC_2274a.jpg

Teprve teď si všímám čerstvě narozeného koloucha, který po celou dobu spal necelé dva metry ode mě... Krásné místo si laň vybrala.... a rozhodně sem chodí pravidelně - dobrá polovina orchidejových květů je ožraná - ale ono to, v té záplavě, snad ani nevadí... Nestíhám fotit, řítím se lesním svahem dolů, protože mi začíná docházet, na jak výjimečnou lokalitu jsem natrefil... když mě zaujme další světlina v polomrtvém, smrkovém lese...

 

DSC_2253a.jpg

A tady mi to docvakává dočista: i v rámci tak probádané rezervace, jako je Božídarské rašeliniště, se dají "objevit" dosud neevidované plochy primárního bezlesí, tedy míst, kde nikdy v historii prokazatelně nerost les. Jak se taková věc prokazuje? Hodně napoví druhové složení rostlin, vázaných právě na takováto historická bezlesí, ale jistotu dá teprve zjištění, že obě bezlesé enklávy jsou vydatnými svahovými prameništi, tak podmáčenými, že i bez přičinění člověka se zde, v krušnohorských lesích, po mnoho staletí, možná tisíciletí, udržely enklávy bez stromů.

 

DSC_2254a.jpg

Podobná lokalita primárního bezlesí na svahovém prameništi byla objevena před pár lety také v Bílých Karpatech. Ani ona nebyla zanesená do těch nepodrobnějších, lesnických map - tak jsou tyto lesní loučky malinké a nenápadné. Uprostřed této louky každoročně vykvétá několik desítek prstnatců karpatských, nově popsaného druhu orchidejí, který platí za endemit dané lokality. Prameniště Krušných hor, na které jsme narazili před pár dny my, ta karpatská velmi připomínají - okamžitě mi blesklo hlavou, že i zde by se možná mohl najít hodně speciální druh...

 

DSC_2257a.jpg

Ale to už stojím na břehu jednoho z mnoha potůčků v okolí a jihnu z pohledu na utěšenou přírodní botanickou zahrádku s albinotickými jedinci prstnatců - neklamné známky toho, že tato lokalita je pro orchideje jejich původním domovem. Z podobných pramenišť se spontánně šířily po celé republice, tam, kde jim lidské hospodaření simulovalo jejich přírodní podmínky.

 

I uprostřed bohaté orchidejové louky by každého laika zaujaly dva exempláře sytě fialové barvy... i když je barevná variabilita i v rámci jednoho druhu orchideje značná, tuto barvu lze mezi ostatními jen těžko přehlédnout.

     Pokud jsem někdy viděl člověka, reagujícího jako býk na rudý hadr, nepříčetně, s vyšinutým pohledem divokého zvířete, pak to bylo právě zde: botanici se doslova vrhli ke křehkým květům a vzduchem začaly poletovat citoslovce úžasu.

 

DSC_2249a.jpg

Je to von? - Ježišmarjá - Jsou to voni? - Jakej to má pysk? - to víš, že jo - Jsou? - Ukaž pysk! -Je to von - Je? - Traunstein jak vyšitej - Nekecej! - Ukaž! - Opravdu...

     - kromě fotoaparátu noste, když někam půjdete s partou botaniků, také diktafon. Oni spolu mluví napůl latinsky, uvádět české názvy rostlin jakoby je obtěžovalo, mají spoustu speciálních slovíček, která normálním občanům evokují mnohdy zcela něco jiného, mají také zvláštní smysl pro humor... 

 

DSC_2250a.jpg

Prstnatec Traunsteinerův. Před pár lety se vědělo o jediné jeho lokalitě u nás, na Šumavě. Dnes odborná literatura uvádí čtyři známé lokality, výhradně v Jižních Čechách. Tak tedy rostou i v Krušných horách :)

 

DSC_2318a.jpg

...starého známého jsme znovu potkali na třetí objevené pramenné louce... ze spánku se nenechal ničím vyrušit, přesto, že ten den už podruhé viděl podivné tvory, pohybující se terénem v permanentním předklonu.

 

Když už jsem byl sytý odbornými informacemi, vzdálil jsem se od hloučku vědátorů, abych mohl v tichosti vychutnat půvab orchidejí, jejich rafinovanou krásu a jedinečnost.

 

DSCF3015b.jpg

 

DSC_2271a.jpg

 

DSC_2258a.jpg

 

DSC_2266a.jpg

 

DSC_2313a.jpg

 

DSC_2316a.jpg

Okolí Božího Daru, Krušné hory, červen 2014

 

 

 

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora