"Neviditelný" klenot Krušných hor

úterý 24. červen 2014 09:25

Mám za to, že pokud se panorama Krušných hor nezničí plánovanými výstavbami větrných elektráren, čeká je v dohledné době další Zlatá epocha jejich historie.

Téměř třicet let, od konce 70. let minulého století, až k miléniu, byly Krušné hory, celkem po právu, v povědomí lidí usazeny jako nejzdevastovanější hory u nás, s mrtvými lesy na hřebenech a vysídlenými vesnicemi pod nimi. Pak ale začalo být více, než zřejmé, že i pro ekologickou katastrofu takových rozměrů má příroda své řešení.

 

DSC_2282a.jpg

Dnes už ztěží poznáte, který strom uschl v důsledku kyselých dešťů, a který vlivem přirozeného přemokření rašeliništních stanovišť. S Krušnými horami se směle experimentovalo - vysazovaly se zde i cizokrajné druhy smrků, zkoušelo se všechno možné i nemožné, aby hory zůstaly zalesněné. Toto fatální nepochopení přírodních principů a zákonitostí horského biotopu je dnes dobře čitelné především v severní části hor.

 

DSC_2284a.jpg

Prakticky bez jakýchkoli zásahů zůstaly dochovány četná rašeliniště, vrchoviště a prameniště, i když mnohé z nich byly rovněž znehodnoceny odvodněním.

 

DSC_2298.jpg

Třeba tento prostor na plochém temeni hlavního hřebene vypadá zdánlivě stále stejně, jako ve středověku... s jediným podstatným rozdílem: všimněte si, že na této horské louce zhola nic nekvete...

 

DSC_2301.jpg

Horské louky nemusí být nutně květnaté, aby byly přírodně cenné nebo dokonce původní. Když si ale představíme krajinu, jako výsostný prostor sdílení napříč generacemi, dojde nám, že nás tady někdo z našich předků parádně ochudil...

 

DSC_2391a.jpg

To zde už to vypadá o něco nadějněji, i když leckomu by se do prvního úsudku mohla vetřít myšlenka: jé, dyť to je jakýsi suchý... polomrtvý... nikde žádná pěšina a ta vysoká tráva - tím se ani nedá jít...

A měl by, chudák, vlastně pravdu. Nadruhou stranu - mohl by si pod nohama všimnout drobných bílých sedmikvítků, typických obyvatel našich hor a ty by jej zcela jistě mohly dovést k dalším typickým horským, rašeliništím květům...

 

DSC_2317a.jpg

... a těch když by se držel, dovedou ho - jen s trochou štěstí - na nějaké to krušnohorské rašeliniště, jichž je tu bezpočet (i přímo u silnic, v lesích)... No a tam stačí opravdu jen hledět a dýchat.

 

DSC_2402a.jpg

 

DSC_2401a.jpg

 

DSC_2399a.jpg

Tudy nemůžete jít, zde musíte našlapovat... jinak to ani nejde a je to tak přirozené - stejně se pořád rozhlížíte, zkoumáte, hledáte, objevujete - jako malé děti. Do toho musíte dávat pozor, kam šlapete...

 

DSC_2451a.jpg

Okraje anonymního, bezejmenného rašeliniště (žádná přírodní rezervace nebo něco podobného), lemují vitální porosty prstnatců plamatých - ještě dnes přitom uvádějí přední internetové botanické stránky, že jediným místem jejich výskytu u nás je Českolipsko... 

 

DSC_2452a.jpg

 

DSC_2458a.jpg

Krásných, velkých orchidejí (některé mi dosahovaly téměř po pás - a to ještě zdaleka nebyly ve svém maximu) jsme si v Krušných horách užili opravdu vrchovatě, ale zároveň k velkým zážitkům patří i setkání s jednou z nejdrobnějších a nejvzácnějších orchidejí naší přírody.

 

DSC_2392a.jpg

Bradáček srdčitý. Jeho blízký příbuzný, bradáček vejčitý, patří naopak k nejpočetnějším zástupcům čeledi orchideace u nás. Ale tento "srdcař" je u nás extrémně vzácný.

 

DSC_2395a.jpg

Zřídka kdy vyroste nad 10 cm, maxima dosahuje 15 cm. Roste přímo na rašeliníku, nejčastěji na okrajích rašelinišť, v lesním lemu. Najít tuhle titěrnost bez průvodce, který zná přesné místo výskytu, je prakticky nemožné.

 

DSC_2396a.jpg

I z toho mála dokáže bradáček vykouzlit podstatu skladby orchidejového květu. 

 

DSC_2397a.jpg

Také barevnost je podmíněna minimalistickými nároky. I tak je kombinace zelenkavé a nachové(?) šik.

 

DSC_2398a.jpg

 

DSCF3055.jpg

Je radostí nahlížet na svět optikou našich nohou :) Je radostí vědět, že v našich horách máme pořád co objevovat, čemu se divit, nad čím žasnout - že to naši otcové, dědové, pradědové... že jsme to zkrátka, přes veškeré úsilí, ještě nezvládli dojebat všechno.

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora